Flere gjennomslag i partienes program

Denne helgen ble det nok en gang gjennomført landsmøter og denne gangen er det SV og KrF som har gjennomført debatter og vedtatt nye partiprogrammer for stortingsperioden 2021-2025. Avfall Norge kan nok en gang fastslå at partiene har lagt opp til en tydeligere og mer forpliktende politikk for mer gjenbruk og økt materialgjenvinning for neste stortingsperiode.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 3. mai 2021

Egne kapitler om sirkulærøkonomi

Begge partiene ønsker å skape nye markeder for bruk av resirkulert materiale, og spesielt offentlig sektor vil få et tydelig ansvar for dette hvis partiene får gjennomslag for sin politikk. Samtidig legger man opp til å følge opp EUs Green deal, noe som vi vet vil føre til en omstilling av økonomien i en grønn retning. Egne kapitler med en rekke positive forslag som følger innspill Avfall Norge har sendt programkomiteene ble vedtatt på helgens landsmøter.

Mer helhetlig politikk for bioøkonomi

For Avfall Norge har det vært spesielt viktig å øke fokuset på å tilrettelegge for en fungerende bioøkonomi, der man får avsetning på produktene generert fra biologisk avfall. Her ser vi nå at partiene i økende grad sidestiller lavutslipp med nullutslippsalternativer i fremtidige krav til transportmidler og utvikling av infrastruktur, noe som er viktig for å øke omsetningen av biogass.

Tilrettelegging for mer karbonfangst

Selv om SV går lenger enn regjeringspartiet KrF i å forplikte seg til realisering av nye karbonfangstanlegg i Norge, er trenden at partiene fokuserer mer på statlige incitamenter for mer karbonfangst bl.a fra avfallsforbrenningsanlegg. Avfall Norge støtter initiativ for karbonfangst fra avfallsforbrenning der det er økonomisk og teknisk hensiktsmessig, gitt gode statlige finansieringsordninger.

Kommende landsmøter

Nå har de fleste partiene avholdt landsmøter, men FrP og Høyre skal avholde sine henholdsvis 8.-9. mai og 14.-16. mai.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116