Har du forslag til nytt navn for Avfall Norge?

Styret i Avfall Norge går nå i gang å utarbeide forslag til nytt navn for Avfall Norge. Vi ønsker med dette å invitere medlemmene til å gi sine innspill.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 14. september 2020

Ønsker forslag innen 21. september

Etter oppfordring fra medlemmene på generalforsamlingen før sommeren, har styret bedt administrasjonen om å utarbeide forslag til nytt navn for Avfall Norge.

Et eventuelt navnebytte medfører vedtektsendring som krever 2/3 flertall på generalforsamling.

Forslag til nytt navn må utarbeides før innkallingen til ekstraordinær generalforsamling sendes ut i slutten av september. Det er derfor satt frist til å gi innspill allerede 21. september.

Med den korte tiden som er til rådighet har styret anbefalt at en nytt navn må ta utgangspunkt i eksisterende formålsparagraf, dagens medlemsmasse og gjeldende strategi.

Skal si noe om hvem vi er

- Jeg tror det er viktig at et nytt navn både forteller noe om hvem vi er og hvem vi representerer, sier administrerende direktør Cecilie Lind.

- Samtidig har medlemmene gitt oss en tydelig bestilling om å fjerne begrepet «avfall» fra navnet vårt, sier Lind.

Vi inviterer herved medlemmene våre til å komme med innspill og forslag til nytt navn innen 21. september.

Forslagene sendes til:
sara@avfallnorge.no

Navneendring

Nytt navn skal ta utgangspunkt i eksisterende formålsparagraf, dagens medlemsmasse og gjeldende strategi.

Innspill sendes til sara@avfallnorge.no

Frist for innspill 21. september

Forslag til nytt navn fremmes under ekstraordinær generalforsamling 13. oktober

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, CRM, Årskonferansen
Telefon:  95707878