Studentene som skal se inn i bransjens fremtid

I sommer skal disse tre REdu-studentene finne ut hvordan bransjen vår fungerer når vi er blitt 100 prosent sirkulære.

Av: Stine Thorp | Publisert: 23. mai 2022


I sommer lanserer Avfall Norges kompetansesprogram REdu et helt nytt internship; "Shaping the future". Samarbeidspartnere er Franzefoss, Oslo REG og TRV.

Hva vil fremtiden bringe, og hvordan kommer vi dit?

Oppgaven studentene får er å se inn i en fremtid der Norge er blitt en sirkulær økonomi hvor materialer og produkter som er til overs går direkte til ombruk eller utnyttelse og materialgjenvinning andre steder.

Hva slags løsninger, teknologi, informasjonsflyt og forretningsmodeller trenger vi da, og hvordan kommer vi dit? Hva hvis avfallsbransjen i sin nåværende form ikke finnes lenger - hvem har i så fall overtatt, og hvordan fungerer ressursflyten i praksis?

Dette er spørsmål studentene skal jobbe med.

- 2030 er nærmest rett rundt hjørnet, og vi står foran en stor omstilling. Det gjelder å tenke nytt tidsnok, noe vår bransje har skjønt. Vi er glade for at store aktører som representerer hele bransjen er med som partnere, og tror dette blir et spennende prosjekt både for dem og studentene, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

Her er Shaping the future-teamet

- Vi var spente på responsen blant studentene da vi utlyste internshipet, men vi fikk inn mange søknader, alle fra gode kandidater. Til slutt falt valget på Thea Kristine Morlandstø, Benjamin Miller og Simon Jacobsen, sier Anna Fagerheim, prosjektleder for Shaping the future.

SHAPING THE FUTURE I SOMMER: Thea Morlandstø, Benjamin Miller og Simon Jacobsen fikk plassene på internshipet.

Thea Morlandstø

Alder: 23 år

Type studie og studiested:

Jeg studerer økonomi og administrasjon ved Høyskolen på Vestlandet i Bergen.

Hvorfor søkte du på dette internshipet?

Jeg søkte på dette internshipet fordi bærekraft og sirkulær økonomi er noe jeg synes er spennende og tror vil bli en enda mer sentral del av fremtidens næringsliv. Dette er også et internship som virket veldig lærerikt og er relevant i forhold til studiet mitt.

Hva vet du om avfalls- og gjenvinningsbransjen fra før?

Jeg vet ikke så mye om avfalls- og gjenvinningsbransjen fra før, men ser frem til å lære mye gjennom internshipet.

Hva håper du å få ut av internshipet?

Gjennom internshipet håper jeg å få et godt innblikk i hvordan det er å jobbe i bransjen. Jeg håper også jeg lærer mye av teamet jeg skal være en del av og fra andre ressurspersoner vi skal jobbe med. Jeg ser frem til å jobbe med dere i sommer!

Benjamin Ullmann Miller

Alder: 25

Type studie og studiested:

Master i økonomi og administrasjon på Norges Handelshøyskole. Økonomisk styring som hovedprofil.

Hvorfor søkte du på dette internshipet?

Interessen min for sirkulærøkonomi og bærekraft har økt betraktelig gjennom studiet. Jeg anså internshipet som en gyllen mulighet til å bruke relevant teori til å løse aktuelle problemstillinger. Internshipet er en perfekt arena til å opparbeide seg ny kunnskap om sirkulærøkonomi og hvordan det påvirker fremtidens forretningsmodeller. Jeg har hørt og lest mye positivt om REdu-internships tidligere.

Hva vet du om avfalls- og gjenvinningsbransjen fra før?

Jeg vet ikke altfor mye om avfalls-og gjennvinningsbransjen per dags dato. Historisk sett har bransjen håndtert avfall. Likevel er det viktig å presisere at avfall er ressurser, hvor bransjen i større grad blir en leverandør av råvarer. Avfall- og gjennvinningsbransjen vil være en viktig aktør for å skape verdi i et sirkulærøkonomisk perspektiv.

Hva håper du å få ut av internshipet?

Jeg ønsker å opparbeide meg mer kunnskap om sirkulærøkonomi og hvordan avfalls- og gjennvinningsbransjen kan bidra til å skape verdi på en bærekraftig måte. I tillegg ønsker jeg å bli kjent med mange kunnskapsrike og interessante mennesker i bransjen. Jeg håper og tror at internshipet vil forme meg som siviløkonom og menneske.

Simon Lindahl Jacobsen

Alder: 21

Type studie og studiested: Sivilingeniør Maskin- og Produktutvikling, NMBU

Hvorfor søkte du på dette internshipet?

For meg var det først og fremst viktig å ha et «bærekraftig» internship. Da jeg leste om REdu internshipet ble jeg nysgjerrig, og tenkte dette kunne være en gyllen mulighet til å utvide min kunnskap om sirkulærøkonomi. Jeg synes det var kult at man skulle jobbe i en tverrfaglig gruppe med andre studenter, og tenkte dette kunne være en god jobb erfaring. Det som virket spesielt spennende med REdu er at man får kontakt med selskaper som er ledende i avfall- og gjenvinningsbransjen, og sannsynligvis får et innblikk i den nyeste utviklingen i bransjen.

Hva vet du om avfalls- og gjenvinningsbransjen fra før?

Jeg er virkelig ikke noen spesialist og har mer en allmenn kunnskap om avfalls- og gjenvinningsbransjen. Avfalls- og gjenvinningsbransjen håndterer avfallet i Norge. Tidligere har søppel og avfall i stor grad endt på fyllinger eller i naturen. De siste tiårene har det vært en stor utvikling i bransjen. Avfall blir nå sett mer på som en ressurs. Det jobbes for å utvikle nye teknologier som skal gjøre det mulig å gjenvinne mer av avfallet som befolkningen produserer. Leddet som omgjør avfall til en ny ressurs, er den største utfordringen i sirkulær økonomien. Det jobbes samtidig med å utarbeide insentiver og reguleringer for å fremme denne sirkulærøkonomi agendaen.

Hva håper du å få ut av internshipet?

Målet med internshipet er å sitte igjen med god kjennskap til Avfall Norge og kunnskap om sirkulærøkonomien, få en forståelse hvordan avfalls- og gjenvinningsbransjen er i dag og et innblikk i hvordan bransjen vil utvikle seg i fremtiden. Jeg ser frem til å lære av erfarne kollegaer i bransjen, og håper å få en smakebit av hvordan hverdagen er i Avfall Norge. gjenvinningsbransjen

Kontakt oss

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267