Høstens fagseminarer blir hybride

Vi er godt i gang med planleggingen av høstens fagseminarer og har flere oppdateringer å dele. Vi vil nå endelig ha muligheten til å møtes fysisk igjen, om enn med en del begrensninger. Vi legger nå planer for hybride seminarer og vi åpner opp for utstillinger, markedsføringspakker og vi inviterer ulike samarbeidspartnere til seminarene. Det blir mye nytt med andre ord!

Av: Marie Hesselberg | Publisert: 1. juli 2021


Høstens seminarer starter i september med Bioseminaret. Deretter følger Energigjenvinningsseminaret, Deponiseminaret og seminar for Økonomi og virksomhetsstyring i oktober før det er tid for Kommunikasjonsseminaret i november. I tillegg til fagseminarene kommer det flere andre arrangementer som befaringer, morgenkaffer, Høstmøtet, Brusselseminar, Åpent hus og mer. Det skal bli mange muligheter til å mingle og få faglig påfyll.

Fagseminarene

Pandemien legger føringer for høstens arrangementer, selv om mange nå begynner å bli vaksinerte. Alle fagseminarene kommer til å være hybride, noe som vil si at det tilbys både fysiske og digitale billetter. Det kommer til å være et begrenset antall fysiske plasser.

Fast lokasjon for fagseminarene blir i Oslo og på The Hub når de har ledig kapasitet. Er det ikke ledig på The Hub er vi på det nye konferansehotellet Hasle Linie. Faste hoteller er en forutsetninger for å kunne holde høy kvalitet på arrangementer med hybrid format. Det kreves en god del teknisk arbeid for å kunne gi et godt tilbud også for de som deltar digitalt. Fordelene med et hybrid arrangement er blant annet at det åpner for bredere deltagelse og det gir oss muligheten til å få innledere som ellers ikke ville kunne besøkt seminaret for å holde innlegg.

For å få til et godt hybrid seminar og tilby en sosial arena vil vi nå arrangere middag med aperitiff ettermiddagen før seminaret. Selve seminaret begynner morgenen etter og varer èn dag. For de som ønsker overnatting så kan dette bestilles via Avfall Norge god tid i forveien. Avfall Norge har et lite antall reserverte rom til hvert seminar, så det gjelder å være tidlig ute. Alternativt kan man bestille direkte fra hotellet dersom rommene Avfall Norge har reservert er fullbooket. Vi kan da ikke garantere at hotellet har rom ledig.

Ny lavere pris

Våre medlemmer har gitt tilbakemeldinger på at enkelte av våre arrangementer har hatt en noe høy pris, som igjen fører til at mange har uteblitt som deltagere. Ved at vi nå gjør seminarene hybride legger vi til rette for deltagelse til ulike prisklasser. Det at seminarene nå kun går over en dag medfører også at vi kan tilby fysiske billetter til en noe lavere pris enn det vi har kunnet før.

Frister

Med fysiske arrangementet så gjelder igjen dette med avbestillingsfrister. I og med at vi har begrenset med plasser så oppfordrer vi alle til å være tidlig ute med å bestille billetter, middag og overnatting.

Vi gleder oss til å se dere igjen og ønsker dere hjertelig velkommen til høstens seminarer!


Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Ansvar: Møteplasser, statistikk og data, avfallsressurser
Telefon:  97906784