Kompetanse for fremtiden

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en av bransjene som i årene fremover behøver mange flere faglærte. Ferske tall viser nå at vi må gire opp satsingen på å få ungdom til å velge yrkesfag.

Av: Jens Måge | Publisert: 6. mars 2018

Behov for flere faglærte

Ferske tall fra SSB februar 2018 viser at færre elever velger yrkesfagløpet på videregående skole.

Samtidig vil behovet for yrkesfaglærte øke i bransjen. Derfor ønsker bransjen med Avfall Norge i spissen å utvide universitetssatsingen REdu med et program rettet mot videregående skole.

Hensikten er å motivere ungdom til å velge yrkesfaglig studieretning og gjenvinningsfaget samt få flere til å ta fagbrev.

Universitetssatsing inntar videregående skole

I 2016 stod NTNU og NMBU i fare for å redusere utdanningstilbudene innen avfallsteknologi, ressursanalyser og sirkulærøkonomi. For å hindre dette ledet avfallsselskap og kommuner an en felles innsats for å finansiere to professor II-stillinger, og åpnet for bedre utveksling med universitetene og studentene.

Satsingen, som fikk navnet REdu, førte til at flere studenter søkte seg til fagene. Denne våren har Avfall Norge mottatt 85 søknader fra dyktige studenter som ønsker å bli kjent med bransjen gjennom et Summer Internship

Nå skal bransjen også svare på behovet for flere yrkesfaglærte.

Sirkulærøkonomien er nemlig ikke mulig uten faglært kompetanse innenfor alle oppgavene i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Færre velger yrkesfag

I 2012 valgte 83.941 elever yrkesfag, men i 2017 hadde dette tallet falt hele 12 prosent til 73.908, elever.

Samtidig har det vært en positiv utvikling på antall lærlinger og praksiskandidater (ansatte i bedrifter som velger ta fagbrev). I den samme perioden gikk antall lærlinger fra 37.246 til 42.594 (+14 prosent) og antall praksiskandidater opp fra 1.612 til 1.952 (21 prosent).

Det viser at næringslivet og offentlig sektor har blitt flinkere til å ansette lærlinger og oppfordre egne ansatte til å ta fagbrev.

Hvorfor trenger bransjen flere yrkesfaglærte?

1. Bransjen vokser. Bransjens omsetning doblet seg de siste ti årene!

Dette skjer delvis fordi avfallsmengdene øker, men også på grunn av mer avanserte oppgaver. Det er skjerpede krav til miljø, klima og ressursutnyttelse. Derfor vil det også være økende behov for flere ansatte med god kunnskap.

2. Bransjen tar i bruk avansert teknologi. Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en industri, og automatiserte oppgaver og digitalisering øker som i øvrige bransjer. I Norge har vi i dag noen av verdens største og mest avanserte automatiske sorteringsanlegg, og flere er under planlegging og bygging. Vi bygger opp en industri rundt energigjenvinnings- og biogassanlegg, med nye verdikjeder opp- og nedstrøms.

Alt dette innebærer at oppgavene endrer seg og det kreves ny kompetanse både innenfor det vi i dag definerer som avfalls- og gjenvinningsbransjen, men også innenfor all industri og varehandel som må drive mer bærekraftig med mindre ressurstap i sine verdikjeder.
Morgendagens samfunn vil stille økt krav til bærekraft, og det inkluderer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder med begrenset tap, og dyktige ansatte på anleggene.

3. Det er nye jobber i sirkulærøkonomien. Sirkulærøkonomien er motsatsen til en bruk og kast-modell. Det vil si at alle ressurser og materialer som er på markedet benyttes effektivt, lenge, og så mange ganger som mulig med minimalt tap underveis. En sirkulær økonomi er basert på gjenbruk, ombruk, reparasjon og materialgjenvinning og produksjon av resirkulerte materialer som inngår i nye produkter. De materialene som er uegnet til å brukes igjen brennes for å lage energi, eller lagres forsvarlig i deponi.

Club of Rome gjorde i 2016 en analyse for Avfall Norge som en del av Veikartet for sirkulær økonomi. I følge denne ligger det 50.000 nye, varige arbeidsplasser å hente dersom vi satser på sirkulærøkonomien. Flere av disse jobbene vil være yrker der det trengs yrkesfaglærte, som maskinoperatører og reperatører.

Nye krav kommer!

Utviklingen drives også frem av politiske føringer. EU har foreslått høyere krav til materialgjenvinning som del av sin sirkulærøkonomipakke, som skal vedtas av parlamentet i april 2018. Disse kravene vil også gjelde Norge.

EUs kommende materialgjenvinningskrav som Norge må følge

År 2020 2025 2030 2035
Husholdningsavfall og lignende 50 % 55 % 60 % 65 %
All emballasje 60 % 70 %
Plastemballasje 50 % 55 %

Dette er ikke mulig uten ny kompetanse på alle nivåer og flere faglærte ansatte i bedriftene.

Vil du bidra? Ta kontakt med Jens Måge.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Hans-Martin Rønning

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall og deponier
Telefon:  99554099