Lukk søk

Ny forskrift for innsamling av emballasjeavfall

Miljødirektoratet foreslår snarlig forskriftsfesting av produsentansvaret for emballasjeavfall.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 30. september 2016

Miljødirektoratet har sendt innstilling til Klima- og miljødepartementet for forskriftsfesting av produsentansvaret for emballasjeavfall, og anbefaler departementet å starte en høringsrunde snarest.

Henrik Lystad, fagsjef i Avfall Norge, er fornøyd med forslaget.
 
- Forskriftsfestingen er et godt utgangspunkt. Her opplever vi at Miljødirektoratet tar grep for en proaktiv avfalls- og gjenvinningspolitikk, sier Lystad.  
 
Til nå har produsentansvaret vært ordnet gjennom individuelle, frivillige avtaler mellom myndighetene og næringslivet, og Avfall Norge har siden 2012 etterspurt en forskriftsmessig forankring av produsentansvaret for emballasje.
 
Miljødirektoratet sier i egen pressemelding at forslaget er et svar til ujevn konkurranse mellom etablerte returselskaper og nye aktører som ikke er bundet av slike avtaler.
 
- Avfall Norge har tro på at produsentansvaret er et viktig virkemiddel for økt utnyttelse av ressursene i avfallet. Da er det viktig at myndighetene regulerer ansvaret og aktørene slik at målene nås på en effektiv måte, og sikrer like konkurransevilkår for returselskapene, avslutter Lystad. 
 
Miljødirektoratet drøftet både fri konkurranse, samt en konsesjonsmodell, men konkluderte med at en godkjenningsordning kombinert med konkurranse var mest egnet. Miljødirektoratet skal da godkjenne hvert enkelt returselskap, og stille krav til innsamling, materialgjenvinning og rapportering. Produsenter eller importører av emballasje eller emballerte produkter må være medlem i et godkjent returselskap. Det er også lagt stor vekt på avfallsforebygging og design for materialgjenvinning, og det forventes at returselskapene i første omgang skal legge til rette for dette før materialgjenvinning.