Lukk søk

Nye hygienekrav for komposteringsanlegg godkjent

Komposteringsanleggene i Norge gjør en svært viktig jobb for en hygienisk produksjon av kompost fra animalske biprodukter, som for eksempel matavfall. Endelig er validert metode godkjent av Mattilsynet i henhold til det nye regelverket i EU.
Av: Jens Måge | Publisert: 15. august 2015 | Fagområde: Biologisk behandling

Avfall Norge gjennomførte i 2014 prosjektet "validerte metoder" for at komposteringsanleggene i Norge skal kunne tilfredsstille hygienekravene i en ny EU-forordning. Rapportene ble oversendt Mattilsynet og Veterinærinstituttet 17. november 2014 og ble publisert på våre hjemmesider 3. mars 2015.

 
7. mai 2015 ble det avholdt et felles møtes hos Avfall Norge for å gå gjennom rapportene og bli enige om endringer og presiseringer. Mattilsynet har benyttet Veterinærinstituttet og Bioforsk som kunnskapsstøtte i vurderingen av rapportene og disse deltok derfor i møtet.
 
Forsøkene som i 2014 ble utført på to komposteringsanlegg i Norge (HIM og IRIS salten) påviste tilfredsstillende resultater vedr kritiske kontrollpunkt (CCP) og sikkerhet for trygg hygienisering. Forsøkene viste tilfredsstillende hygienisering og det er laget kritiske driftsbetingelser og prosessbeskrivelser for validert prosess som andre anlegg kan henvise til. Det er også laget en mal for risikovurdering som skal gjennomføres på hvert anlegg.

Komposteringsmetodene ved disse anleggene gjelder dermed som en referanse for andre anlegg som kan søke sitt anlegg godkjent basert på samme (validerte) metode, eller metode med tilsvarende effekt (equivalent effect).

For å få godkjent metoden må anleggene kunne dokumentere den smittereduserende effekten av komposteringsprosessen, samt utarbeide risikovurderinger knyttet til;

  • hygiene
  • grenseverdier for kritiske kontrollpunkter
  • hva som må kontrolleres og dokumenteres under drift

Avfall Norge er glade for at dette prosjektet har ført frem til at anleggene nå kan søke om videre godkjenning basert på den validerte metoden og vil takke Mattilsynet og alle deltakere i prosjektet for samarbeidet.

Avfall Norges visjon for norsk avfallshåndtering er: "Håndtering av ressurser til beste for klima, helse og miljø". Komposteringsanleggene i Norge gjør en svært viktig jobb for en trygg og miljømessig god behandling av biologisk avfall, herunder produksjon av gode kompostprodukter til norsk landbruk, proffmarkedet (veksthus, anleggsgartnere m.fl) samt private hageeiere. Vi er glade for at de kan fortsette denne jobben nå også i henhold til det nye regelverket.

Oppdaterte rapporter (rev.dato 13.8.2015) fra Avfall Norges valideringsprosjekt er lagt ut på hjemmesidene våre og kan lastes ned her: