Nye informasjonsfilmer om avfallsforbrenningens rolle i sirkulærøkonomien

Faggruppen for energigjenvinning fått produsert 5 korte filmer som forklarer formålet med avfallsforbrenning og energigjenvinning. Videoene er tilgjengelig og kan brukes gratis av alle Avfall Norges medlemmer.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 15. mars 2021

Det er produsert 5 ulike videoer, som fokuserer på ulike deler av avfallsforbrenningens rolle i sirkulærøkonomien. Videoene har forskjellig lengde og fokusområde og kan brukes i formidlingsarbeidet til bedriftene. Videoene er laget og produsert i samarbeid med Storisell.

Dere kan se på videoene og eventuelt laste de ned ved ved å gå inn på videoene:


Video 1 - Langversjon:

Video 2 - Avgift

Video 3 - En nødvendig funksjon

Video 4 - Fjerning av miljøgifter

Video 5 - Resirkulerbar

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041