Lukk søk

Nyetablert nordisk nettverk skal lage felles strategi for fosforutnyttelse

Den første nordiske fosforkonferansen "Phosphorus a limited resource - Closing the Loop" - ble holdt i Malmø 27-28. oktober. Som resultat av konferansen er det nå etablert et nordisk fosfornettverk som med støtte fra Nordisk ministerråd skal jobbe for etablering av en nordisk fosforplattform.
Publisert: 6. november 2016
Foran fra venstre: Klas Svensson, Avfall Sverige - Magnús H. Jóhannsson, The Soil Conservation Service of Iceland (SCSI, Landgræðsla ríkisins) - Terje Farestveit, Miljødirektoratet (Norge) - Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket (Sverige). Bak fra venstre: Jens Måge, Avfall Norge - Inge Werther, Dakofa (Danmark) - Linda Bagge, Miljøstyrelsen (Danmark), Mikko Rahtola, Luke (Finland)

Fosfor - en kritisk, knapp og ikke-fornybar ressurs

Fosfor er et uerstattelig næringsstoff som vi ikke kan leve foruten. Samtidig er det en knapp og ikke-fornybar ressurs, som vi i dag sløser store mengder av. Men fosfor kan resirkuleres og gjenbrukes og en bedre utnyttelse av fosfor er derfor et sentralt punkt i den sirkulære økonomien.

I 2014 satte EU fosfor opp på listen over kritiske råvarer fordi verden er i ferd med å gå tom for mineralsk utvinnet fosfor. Både EU og Norge importerer all fosfor som benyttes i kunstgjødsel fra land som Kina, Russland og Marokko. Marokko antas å ha 75% av de påviste gjenværende reservene av fosfor.

Vi kan i de nordiske landene bidra til å sette bedre fosforutnyttelse i et sirkulært perspektiv høyt på den internasjonale og europeiske dagsorden, noe som var målet for den første nordiske fosforkonferansen.

På konferansen deltok 120 deltakere fra alle nordiske land, foruten deltakere fra Storbritannia, Nederland, Frankrike og Spania samt fra den europeiske fosforplattformen i Belgia, European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP).

Dette ble som planlagt en møteplass for utveksling av kunnskap, erfaringer, beste praksis og politisk oppmerksomhet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De nordiske landene har teknologi og kompetanse for bedre fosforutnyttelse og vi kan utnytte dette til ny verdiskaping.

Les mer om konferansen i artikkelen "Når det er tomt her - er verden ille ute" på DN.no. Presentasjoner fra konferansen kan lastes ned fra konferansesiden.

UNEP: Behov for global fosforplan

FNs miljøorganisasjon, UNEP, var tilstede med direktør for kjemi og avfall Achim Halpaap. Achim overbrakte en hilsen fra UNEPs leder Erik Solheim som understrekte at vi har kunnskapen og teknologien som skal til, men at det behøves politisk momentum, handling og kapasitetsbygging. Arno Rosmarin i Stockholm Environment Institute kom også i sin presentasjon med en kraftfull oppfordring til en global kartlegging av verdens fosforressurser.