Nytt kurs om anskaffelser

I disse dager er det en rekke kommuner som jobber med nye anbudsprosesser for avfallsinnsamling. Hvordan bør prosessene legges opp, hvilke krav og kriterier skal legges til grunn for et best mulig innkjøp. som er til det beste for både bestilleren, leverandøren og samfunnet?
Av: Avfall Norge | Publisert: 22. april 2018 | Fagområde: Anskaffelser

Regelverket rundt offentlig innkjøp er omfattende og kan være krevende, men har også mange muligheter for utvikling av anskaffelsene. Det er høye forventninger til at offentlige anskaffelser i tillegg til å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, samtidig som legge premisser for innovasjon og for at miljøhensyn blir ivaretatt.

I Avfall Norge er vi opptatt av å skape møteplasser for faglig utvikling, informasjonsdeling og innovasjon, og i den anledning arrangerer vi en workshop for å presentere prosjektet «Standardisering av kontrakter og kontraktsoppfølging» og et kurs for bruk av tildelingskriterier i anbud. Arrangementene finner sted i Drammen, 29. og 30. mai.

– Vi håper på stor oppslutning om dette nye tilbudet. Medlemmer som deltar på kurset den 30. mai, får også delta gratis på workshopen dagen i forveien, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Sølsnæs.

Kontakt oss

Bjørn Erik Rui

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Offentlige anskaffelser
Telefon:  91169074

Torbjørn Sølsnæs

Avfall Norge
Telefon:  48867925
E-post: