Quantafuel og Geminor AS blir industripartnere

Quantafuel ASA har kjøpt 40 prosent av aksjene i Geminor AS. Oppkjøpet betyr de to norske selskapene blir industripartnere og ledende aktører innen utvikling av kjemisk gjenvinning av plast i Europa.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 13. januar 2021

Geminor Invest AS, holdingselskap og eneeier av Geminor AS, har solgt 40 % av sine aksjer til Quantafuel. Aksjesalget er strategisk riktig og viktig for å styrke utviklingen av selskapet både på kort og lang sikt mener styreleder i Geminor Invest AS, Arne Haldorsen.

­ – Det internasjonale samfunnet har i dag store utfordringer innen avfallshåndtering, spesielt når det gjelder håndteringen av stadig større mengder plastavfall. Tiltakene som nå iverksettes for å møte utfordringene betyr at avfallsbransjen blir mer industrialisert, og det bygges opp nye gjenvinningsløsninger både nasjonalt og internasjonalt. Geminor ønsker å være en sentral aktør i denne industrialiseringsprosessen, noe vi vil oppnå med Quantafuel som partner og medeier, sier Haldorsen i pressemeldingen.

Industrielt partnerskap

Kjetil Vikingstad, administrerende direktør og eier i Geminor, mener både bransjetilknytningen og synergiene vil gjøre Quantafuel til en god medeier i Geminor.

– Med Quantafuel som partner blir vi styrket i arbeidet mot vårt hovedmål, som er å bli en ledende aktør på material- og energigjenvinning av avfall i Europa. I samarbeid med Quantafuel ønsker Geminor å øke andelen plast til materialgjenvinning og dermed bidra aktivt til en sirkulærøkonomi for plast i Europa, sier Vikingstad.

Sammen utgjør selskapene en verdikjede fra innsamling, sortering og behandling av plastavfall og frem til prosessen rundt kjemisk gjenvinning av plast.

Fortsetter utvikling av fraksjoner

Plast vil bli mer sentralt for Geminor framover, men selskapet har også mål om å utvikle flere fraksjoner blant annet innen avfallstrevirke, RDF, SRF og papir, forteller pressemeldingen. En stor andel av Geminors omsetning vil fortsatt være knyttet til energigjenvinning av avfall.

– I dag henter vi avfall fra 350 ulike avfallsprodusenter og leverer til over 180 forskjellige gjenvinningsanlegg i Europa. Stadig strengere krav til CO2-utslipp gjør at vi framover skal utvikle mer bærekraftige avfallsfraksjoner og samtidig hente ut større deler avfallsplast til kjemisk gjenvinning. En god kombinasjon av energi- og materialgjenvinning vil være viktig i vår strategi for videre vekst og utvikling, sier Vikingstad.

Partnerskapet blir et nytt og viktig steg også for Quantafuel. Administrerende direktør i Quantafuel, Kjetil Bøhn, ser på partnerskapet med Geminor som et nytt og viktig steg for Quantafuel.

– Forsyningen av plastvolumer med rett kvalitet til våre prosjekter i Europa blir svært viktig framover. Geminors tilstedeværelse over hele Europa, erfaring fra offentlige og private anbud på ulike typer avfall, samt nettverk og kunnskap om avfallsbransjen, blir viktig for å kunne effektivisere prosessen rundt kjemisk gjenvinning av plast i tiden som kommer, sier administrerende direktør i Quantafuel, Kjetil Bøhn i pressemeldingen.


Geminor AS og Quantafuel

Geminor AS har siden oppstarten på Karmøy i 2004 vokst til å bli en betydelig internasjonal gjenvinningsaktør og avfallsleverandør i Europa. Selskapet har i dag rundt 80 ansatte fordelt på kontorer i 10 land, leverte nær to millioner tonn ulike typer avfall til gjenvinning i 2020 og har i år en forventet omsetning på over NOK 1,8 milliarder inneværende år.

Quantafuel AS er et norsk teknologidrevet energiselskap som utvikler, designer og drifter anlegg for produksjon av kjemikalier basert på ikke-resirkulerbare avfallsprodukter. Quantafuel har i dag et operativt produksjonsanlegg for kjemisk gjenvinning i Skive i Danmark.

Alle ansatte og nåværende ledelse forsetter i Geminor som tidligere. Hovedkontoret til Geminor forblir på Avaldsnes på Karmøy, hvor Kjetil Vikingstad og Ralf Schopwinkel fortsetter som henholdsvis CEO og COO.


Begge selskapene er medlem i Avfall Norge