REdu og Avfall Norge søker intern høst 2020

REdu og Avfall Norge søker en eller flere studenter eller nyutdannede som kan bidra i utviklingen av REdu, samt arbeid med formidling og kommunikasjon. Frist for å søke er 14. september.

Av: Avfall Norge | Publisert: 8. september 2020

REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens kompetanseløft for en sirkulær framtid.

Hovedformålet er å få de kloke hodene inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen, gjennom å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning og synliggjøre bransjens muligheter overfor studentene. REdu er et initiativ av bransjeorganisasjonen Avfall Norge i tett samarbeid med medlemmene og universiteter.

I høst har vi følgende milepæler og mål:

  • Synliggjøre arbeidet som er gjort på universitetene og i bransjen som følge av REdu-programmet
  • Synliggjøre de mange masteroppgavene som er skrevet som et resultat av REdu-satsingen
  • Koordinere REdu med Avfallsforsk og studenters deltakelse på fredagswebinarene
  • Styrke nytt nettverk for unge i bransjen
  • REdu fase 1 avsluttes i 2020 - gjennomføre evaluering med bransjen, universitetene og studentene
  • Forberede overgangen til REdu 2 som er vedtatt fra 2021-2023

Hvem kan søke

For å styrke dette arbeidet søker Avfall Norge nå en eller flere studenter eller nyutdannede som kan bidra i oppgavene ovenfor, og for øvrig arbeide med formidling og kommunikasjon (oppdatere hjemmesider, sosiale medier mm)


Varighet

Utlysningen gjelder i første omgang frem til jul, men med mulighet for forlengelse. Omfanget kan være mellom 20 og 50 % etter avtale. Arbeidet kan skje fra eget hjemmekontor, men vi vil gjerne at du har mulighet for å komme innom Avfall Norges kontor fysisk også.

Send oss en søknad med din CV, hvor du opplyser om når du kan starte og hvor mange timer du ønsker å jobbe per uke.

Søknadsfrist: 14/9.

Send inn din søknad her

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901