Velkommen til Naturabiomat

Vi ønsker Naturabiomat velkommen som nytt medlem i Avfall Norge.

Av: Mona Sæther | Publisert: 15. februar 2019

Komposterbar plast som en del av sirkulærøkonomien

Naturabiomat er leverandør av komposterbar plast, og produserer blant annet poser til matavfall og organisk avfallsbehandling. Som leverandør av komposterbar plast, opplever de at debatten rundt plast ofte er farget av kommersielle interesser, og at det derfor ikke er plass til miljøvennlige alternativer.

- «Bio-plast» har blitt fanget i et virvar av ulike produkter (både bio-baserte, men også ikke-komposterbare og komposterbare produkter), og kombinert med dårlig informasjon mener vi at vi sammen må bli tydeligere på hva som er hva, slik at kan vi etablere komposterbar plast som en del av sirkulærøkonomien og ikke i konkurranse med den, sier Petter Steen-Hansen i Naturabiomat.

Steen-Hansen peker på grønn PE eller konvensjonell plast til innsamling av matavfall som et eksempel på dette, hvor denne typen plast bidrar til spredning av mikroplast etter den biologiske behandlingen når gjødslingen går tilbake på jordene våre.

Økt dialog og samarbeid for hele verdikjeden

- Mange steder i Europa har man kommet mye lenger med politiske reguleringer og krav til komposterbar plast enn vi har i Norge. Vi ønsker å være med å påvirke i riktig retning sammen med bransjen som en helhet og Avfall Norge er en god organisasjon for å dele meninger, erfaringer og kunnskap, sier Petter Steen-Hansen i Naturabiomat.

- Vi er svært glad for å kunne ønske Naturabiomat velkommen som medlem i Avfall Norge. Dette er med på å bidra til økt samarbeid og dialog, i hele verdikjeden for avfall.


Om Naturabiomat

Naturabiomat AS er produsent og leverandør av sertifisert komposterbar plast. Naturabiomat i Norge dekker det skandinaviske markedet og er et søster selskap med Naturabiomat Gmbh i Østerrike og Tyskland.

Selskapets viktigste produkter er komposterbare poser til matavfall og organisk avfallsbehandling. Selskapet har meget sterkt fokus på innovasjon og produktutvikling og med tilgang til det nyeste innen produksjonsfasiliteter og utvikling av råvare, jobber selskapet kontinuerlig med nye produkter spesielt innenfor pakking av frukt og grønt og emballasje.

- I Naturabiomat opplever vi at synet på avfall er i endring, det er mange gode initiativ på tvers av bransjer og Avfall Norge er en fin plattform for økt dialog og samarbeid.