Vil ha fremoverlente politikere!

Engasjementet var stort når LO, Virke og Avfall Norge sist torsdag avholdt webinaret “ Hvordan kan Norge skape mer av mindre?”. Alle som deltok mente tiden for omstilling er nå, men at det vil kreve mye av mange.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 8. mars 2021

Vi spurte 3 av deltakerne hva politikerne nå bør gjøre for å utløse potensialet rapporten pekte på:

- Vi trenger drahjelp fra det offentlige til å styrke markedet for resirkulerte råvarer. Jeg er sikker på at vi skal klare å skape lønnsomme verdikjeder som bidrar til lukke haikjeften snarere enn å åpne den, men det koster å omstille. Derfor er det behov for at det offentlige bidrar med risikoavlastning og omstillingsmidler i en overgangsfase. Der nye krav tidligere var lik økte kostnader, er nye krav nå ofte lik konkurransefortrinn, fordi de fremmer omstilling, skaper forutsigbarhet og tilgang på volum man kan skape lønnsom industri av. Derfor må Norge henge med svingene når EU stiller stadig nye krav som påvirker vår sektor, sier Adm.dir i Avfall Norge Cecilie Lind.

- Nå venter jo alle på den nasjonale strategien. Vi i LO forventer at regjeringen nå tar dette på alvor, og kommer med forslag til tiltak som fremmer bærekraftig utvikling gjennom en riktig bruk av ressurser, der arbeidsplasser og næringsutvikling har prioritet. Vi ser fram til den politiske debatten om hvordan Norge kan bli et godt eksempel på hvordan vi legger om til sirkulærøkonomien og samtidig får flere i arbeid i trygge og gode jobber, sier LO-sekretær Are Thomasgard.

− Vi trenger en ny grønn skattekommisjon som foretar en total gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet. I dag har vi en del avgifter som i praksis bare henter inntekter til statskassa. Vi trenger at avgiftene vrir investeringer og atferd i en grønn retning. Slik kan vi skyte fart på sløsestoppen og økt verdiskaping. Hvis norske politikere legger seg fram i skoa her kan vi gi norske virksomheter et konkurransefortrinn i den stadige mer internasjonale konkurransehverdagen handels- og tjenestenæringen står i, sier Adm.dir. i Virke Ivar Horneland Kristensen.

Stortingsrepresentantene Lene Westgaard-Halle fra Høyre og Else-May Norderhus fra Arbeiderpartiet deltok også på webinaret med sine partiers synspunkter om rapporten, og et blikk inn i fremtiden.

Last ned rapporten her


Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041