Deponering

Avfall som ikke kan behandles på annen måte blir deponert i et deponi. Et deponi er et permanent sted for lagring og nedbryting av avfall på eller under bakken, anlagt etter tillatelse fra myndighetene. Det finnes strenge regler for hva man har lov til å deponere i Norge. Hele kapittel 9 i Avfallsforskriften omhandler deponering av avfall.