Arskonferansen 2024 banner mobile

Flere EU-regelverk klare for endelig vedtak

Det nærmer seg valg til Europaparlamentet og det er nå flere regelverk som befinner seg helt på oppløpssiden hva gjelder å bli vedtatt i denne perioden.

Av: Marie Hesselberg Simonsen | Publisert: 19. mars 2024


Mange har kalt regelverksutviklingen i EU under denne perioden for en tsunami. Samtidig er det fortsatt flere essensielle regelverk som per dags dato ikke er endelig vedtatt. Men det er ikke for sent. Europaparlamentet skal fortsatt samles et par ganger i april før EU går i valgmodus, og det er forventet at alle regelverkene der det er fremforhandlet kompromiss klarer fristen. Under finnes en oversikt over regelverk som forventes vedtatt før valget, viktige datoer å merke seg og link til fremforhandlet tekst.

Byggevareforordningen (CPR)

Den reviderte byggevareforordningen har to hovedformål - å fremme et velfungerende indre marked for byggevarer og å bidra til målene for det grønne digitale skiftet. Revisjonsforslaget ble lagt frem av EU-kommisjonen 30/3-22. Etter trilogforhandlinger kom Rådet og Europaparlamentet til enighet om endelig tekst 13/12-23. Det fremforhandlede kompromisset ble vedtatt i IMCO-komiteen 13/2-24 og i plenum i Europaparlamentet 10/4-24. Nå mangler kun formell godkjenning i Rådet før forordningen er endelig vedtatt.
Fremforhandlet tekst finnes her.

Sertifisering av karbonopptak (CFCR)

Det nye forslaget til forordning har som mål å etablere et frivillig rammeverk for sertifisering av karbonopptak. Forslaget er ikke markert som EØS-relevant. Forslaget ble lagt frem av EU-kommisjonen 30/11-22. Etter trilogforhandlinger kom Rådet og Europaparlamentet til enighet om endelig tekst 20/2-24. Det fremforhandlede kompromisset ble vedtatt i ENVI-komiteen 11/3-24 og i plenum i Europaparlamentet 10/4-24. Nå mangler kun formell godkjenning i Rådet før forordningen er endelig vedtatt.
Fremforhandlet tekst finnes her.

Emballasjeforordningen

Forslaget til ny forordning skal gi et harmonisert regelverk i EU og forutsigbare rammevilkår for produsenter og importører. Forordningen skal minimere emballasje og den negative innvirkningen emballasjeavfall har på miljøet. Den skal også styrke det indre markedet. Forslaget ble lagt frem av EU-kommisjonen 30/11-22. Etter trilogforhandlinger kom Rådet og Europaparlamentet til enighet om endelig tekst 4/3-24. Det fremforhandlede kompromisset ble vedtatt i ENVI-komiteen 19/3-24 og i plenum i Europaparlamentet 24/4-24. Nå mangler kun formell godkjenning i Rådet før forordningen er endelig vedtatt. Endelig vedtak er ventet høsten 2024.
Fremforhandlet tekst finnes her.
Les hva Miljødirektoratet skriver om forordningen her.
Se vårt EU-webinar om emballasjeforordningen her.

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784