Arskonferansen 2024 banner mobile

Nylig vedtatte regelverk

Som en oppfølging av forrige artikkel så flyttes vedtatte regelverk fortløpende over til denne artikkelen. Her vil du finne link til regelverket så fort det er publisert i EU-tidende, samt andre relevante linker.

Av: Marie Hesselberg Simonsen | Publisert: 5. april 2024

Direktiv om forbrukeres reparasjonsrett (Right-to-Repair) - endelig vedtatt 30/5-24

Det nye forslaget vil sikre at flere produkter blir reparert, både innenfor garantitiden og etterpå. Forslaget ble lagt frem av EU-kommisjonen 22/3-23. Etter trilogforhandlinger kom Rådet og Europaparlamentet til enighet om endelig tekst 2/2-24. Det fremforhandlede kompromisset ble vedtatt i IMCO-komiteen 22/2-24, i plenum i Europaparlamentet 23/4-24 og i Rådet 30/5-24.

Regelverket er til dags dato ikke publisert i EU-tidende, men fremforhandlet tekst finnes her.

Økodesignforordning - endelig vedtatt 27/5-24

Økodesignforordningen er et viktig regelverk i arbeidet med en grønn sirkulær økonomi. Det opprinnelige forslaget ble lagt frem av EU-kommisjonen 30/3-22. Etter trilogforhandlinger kom Rådet og Europaparlamentet til enighet om endelig tekst 4/12-23. Det fremforhandlede kompromisset ble vedtatt i ENVI-komiteen 11/1-24, i plenum i Europaparlamentet 23/4-24 og i Rådet 27/5-24.

Regelverket er til dags dato ikke publisert i EU-tidende, men fremforhandlet tekst finnes her.
Les hva Miljødirektoratet skriver om forordningen her.
Se Avfall Norges webinar om forordningen her.
Kommisjonen hadde er 3 timers informasjonswebinar om forordningen 22. mai. Det kan sees i opptak her.

Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologi (NZIA) - endelig vedtatt 27/5-24

Det nye forslaget til forordning skal styrke produksjonen av nullutslippsteknologi i EU og fremme en sikker og bærekraftig energiproduksjon. Forslaget ble lagt frem av EU-kommisjonen 16/3-23. Etter trilogforhandlinger kom Rådet og Europaparlamentet til enighet om endelig tekst 6/2-24. Det fremforhandlede kompromisset ble vedtatt i ITRE-komiteen 22/2-24, i plenum i Europaparlamentet 25/4-24 og i Rådet 27/5-24.

Regelverket er til dags dato ikke publisert i EU-tidende, men fremforhandlet tekst finnes her.

Bygningsenergidirektivet - endelig vedtatt 12/4-24

Det reviderte bygningsenergidirektivet har som mål å forbedre bygningers energiytelser. Revisjonsforslaget ble lagt frem av EU-kommisjonen 15/12-21. Etter trilogforhandlinger kom Rådet og Europaparlamentet til enighet om endelig tekst 7/12-23. Det fremforhandlede kompromisset ble vedtatt i ITRE-komiteen 9/2-24, i plenum i Europaparlamentet 12/3-24 og i Rådet 12/4-24.

Regelverket ble publisert i EU-tidene 8/5-24 og trer i kraft 28. mai 2024. Forordningen kan leses her.

Industriutslippsdirektivet - endelig vedtatt 12/4-24

Industriutslippsdirektivet (IED) regulerer utslipp fra industri gjennom beskrivelser av beste tilgjengelige teknikk (BAT) og bindende utslippsgrenser (BAT-AEL). Revisjonsforslaget ble lagt frem av EU-kommisjonen 5/4-22. Etter trilogforhandlinger kom Rådet og Europaparlamentet til enighet om endelig tekst 29/11-23. Det fremforhandlede kompromisset ble vedtatt i ENVI-komiteen 11/1-24, i plenum i Europaparlamentet 12/3-24 og i Rådet 12/4-24.

Regelverket er til dags dato ikke publisert i EU-tidende, men fremforhandlet tekst finnes her.

Rapportering av miljødata fra industrianlegg og industriutslippsportalen - endelig vedtatt 12/4-25

Forslaget til ny forordning skal regulere innsamling og rapportering av miljødata fra industrianlegg og etablere en ny industriutslippsportal. Forslaget henger tett sammen med revisjonen av IED. Forslaget ble lagt frem av EU-kommisjonen 5/4-22. Etter trilogforhandlinger kom Rådet og Europaparlamentet til enighet om endelig tekst 29/11-23. Det fremforhandlede kompromisset ble vedtatt i ENVI-komiteen 11/1-24, i plenum i Europaparlamentet 12/3-24 og i Rådet 12/4-24.

Regelverket ble publisert i EU-tidene 2/5-24 og trer i kraft 22. mai 2024. Forordningen kan leses her.

Grensekryssforordningen - endelig vedtatt 25/3-24

Den reviderte grensekryssforordningen setter nye regler for avfallsforsendelser for å sikre mer harmoniserte regler innad i EU. Revisjonsforslaget ble lagt frem av EU-kommisjonen 17/11-21. Etter trilogforhandlinger kom Rådet og Europaparlamentet til enighet om endelig tekst 17/11-23. Det fremforhandlede kompromisset ble vedtatt i ENVI-komiteen 11/1-24, i plenum i Europaparlamentet 27/2-24 og i Rådet 25/3-24.

Regelverket ble publisert i EU-tidene 30/4-24. Den trer i kraft 20. mai 2024, men store deler av regelverket vil ikke være gjeldende før 21. mai 2026. Dette er for å gi medlemslandene nok tid til å endre gjeldende prosedyrer og legge til rette for regelverksendringene. Forordningen finnes her.

Miljødirektoratet publiserte en sak om grensekryssforordningen 5/4-24. Den kan leses her.