Det europeiske råd

Det europeiske råd (the European Council) består av stats- og regjeringsledere fra EUs 27 medlemsland i tillegg til Det europeiske råd sin president og Kommisjonens president. De møtes minst to ganger i halvåret, og ellers ved behov. Disse møtene blir også kalt EUs toppmøter. På møtene diskuteres EUs viktigste politiske saker og EUs strategier og handlingsplaner blir vedtatt. Det er Det europeiske råd som definerer den generelle politiske retningen og prioritetene i EU - de setter EUs agenda. De har også siste ord i avgjørelser om nye medlemsland. Det europeiske råd vedtar ikke ny lovgivning. Saker blir generelt bestemt ved konsensus, men flere viktige avgjørelser blir også tatt ved kvalifisert flertall. Det er kun statsoverhodene som kan stemme.

Toppmøtene ledes av Det europeiske råds president. P.t. er dette belgiske Charles Michel som har sittet siden 2019. Presidenten velges for 2,5 år av gangen, med mulighet for gjenvalg én gang. Det er Det europeiske råd selv som velger presidenten. Michel er nå i sin andre periode.