Arskonferansen 2024 banner mobile

Nettverk for Sentralettersortering

Nettverket for Sentralettersortering er et aktivt nettverk under Avfall Norges paraply. Det av holdes kvartalsvise møter der erfaringer og problemstillinger rundt sentral ettersortering og opprettelsen av den type industri er tema. Medlemmene i nettverket er per i dag aktører som enten drifter eller bygger/planlegger anlegg.

I forslaget til hvordan vi skal nå målene våre innen sortering er denne teknologien sentral og avgjørende.

Medlemmer av nettverket: (2020)

  • Rudolf Meissner, IVAR
  • Astrid Thommasen Ekrol, Follo Ren
  • Espen Mikkelborg, ÅRIM
  • Tom Roger Fossum, ROAF
  • Lars Skrovseth, SESAM
  • Roy Ulvang, Østfold Avfallsselskap AS
  • Kari Anne Søvernes, Oslo REG


Tidligere prosjekter

Prosjektet som er pågående akkurat nå i nettverket undersøker muligheter for bedre utnyttelse av organisk avfall. Prosjektet er i prosess med å undersøke hvorvidt det er mulig å utnytte den organiske resten og til hvilket formål. Det har akkurat nå blitt gjennomført en test av avfall i et testanlegg i Europa.

Tidligere har nettverket gjennomført et prosjekt der man har forsøkt å sett metoder for økt sorterings og dermed økt materialgjenvinning av plast i sorteringsanlegg.

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502