Arskonferansen 2024 banner mobile

8 løsninger på plastproblemet

Grønt Punkt Norge, Avfall Norge og Handelens Miljøfond samler krefter på Arendalsuka. Ett stort felles arrangementet setter søkelys på 8 fundamentale hindre som må forseres for å nå nye miljømål for plast.

Beskrivelse
Program


Plast er et nødvendig og viktig materiale, men skaper samtidig enorme utfordringer i bruk og behandling.

Mens rammebetingelser diskuteres så går tiden. Innen 2025 skal vi materialgjenvinne 50% av all plastemballasjen. Det vil kreve et betydelig taktskifte for å nå dette målet.


Arrangementet oppdateres på arendalsuka.no

Tirsdag 17. august

08.00–09.20


1. Mangel på offentlig handlekraft, Jens Ulltveit-Moe

2. Miljømyndighetenes tiltak for å nå mål, Maren Hersleth Holsen statssekretær KLD

3. Bærekraftsmål 17: Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å nå mål 12: En sirkulær økonomi for plast, Knut Moestue UN Global Compact Norge

4. Plastsimulator: Norge anno 2040, Sjur Kvifte Nesheim Handelens Miljøfond

5. Hvordan kan gjenvinningsbransjen møte miljømålene, Cecilie Lind Avfall Norge

6. Miljøorganisasjonene krever endring nå, Truls Gulowsen Naturvernforbundet

7. Hva må norsk næringsliv gjøre for å nå nye miljømål på plast, Johannes Daae Grønt Punkt Norge

8. Hvordan nå 50% gjenvinning av norsk plast, Lars Brede Johansen Handelens Miljøfond