Avfall Norge på Arendalsuka

Har verden nok råvarer til all nullutslippsteknologien vi satser på? Og hvem skal sørge for at vi får bukt med overforbruket og bremset avfallsmengdene? Avfall Norge inviterer til to spennende debatter under Arendalsuka.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge arrangerer to debatter under Arendalsuka i år:

KAN RESIRKULERTE RÅVARER LØSE BÅDE KLIMA- OG NATURKRISEN?

Verdens materialbehov vil stige betydelig fram mot 2050 ettersom verdens befolkning øker og flere løftes ut av fattigdom. Samtidig skal "alt" elektrifiseres. Men nullutslippsteknologi har sin materialkostnad, den også. Solceller, vindmøller og elbiler krever vesentlig mer metaller og mineraler enn fossile alternativer. En elbil krever f.eks. tre ganger så mye kobber som en fossilbil, og helt nye mineraler til batteriene. Hvor skal disse råstoffene komme fra? Hvor mye kan vi dekke med materialgjenvinning? Hvordan møter vi morgendagens materialbehov på en bærekraftig måte? Avfall Norge og Bellona inviterer til debatt.

Hvor og når: Bærekraftscenen, onsdag 17. august kl 10-11

SHIT IN, SHIT OUT - HVEM KAN FJERNE FORBRUKSFELLA?

Bærekraftscenen, torsdag 18. august kl 10-11

Markedet flommer over av billige produkter av lav kvalitet som vi ofte ikke trenger, og som heller ikke egner seg for resirkulering.

Forbruket og avfallsmengdene øker stadig, selv om både FN, EU og Norge har mål om å redusere avfallsmengden betydelig. Gjenvinningsbransjen skal gjøre det vi kan, men det er helt nødvendig at også politikere, produsenter og forbrukere tar ansvar for at forbruket vårt blir mer bærekraftig.

2030 er snart bare syv år unna - kan vi stole på at forbrukere og produsenter løser dette selv, skal vi vente på EU, eller trenger vi en mer aktiv norsk politikk? Avfall Norge inviterer til debatt.

Begge arrangementer er gratis.

Om Arendalsuka:

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.

Hele programmet finnes her.

Onsdag 17. august

10.00–11.00

Foredragsholder: Kåre Fostervold, Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge | Martin Melvær, Seniorrådgiver Industri, Bellona | Gunnar Grini, Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri | Tove Sjøblom, Adm.dir, NOAH Solutions | Trond Olaf Christophersen, Head of Recycling, Norsk Hydro ASA | Egil Lorentzen, Direktør Forretningsutvikling, Norsk Gjenvinning | Sverre Myrli St.rep Næringskomiteen, Arbeiderpartiet

Verdens materialbehov frem mot 2050 forventes å stige betydelig, som følge av befolkningsøkning og fattigdomsbekjempelse. På toppen av dette kommer økt materialbehov forbundet med nullutslippsteknologi.

Hvor skal disse råstoffene komme fra? Hvor mye kan vi dekke med materialgjenvinning? Hvordan møter vi morgendagens materialbehov på en bærekraftig måte?

Bellona og Avfall Norge vil i et felles arrangement sette søkelyset på behovet for materialer og kritiske råstoffer i en overgang til fornybarsamfunnet. Ved å utnytte potensialet for materialgjenvinning og mer bærekraftig ny utvinning, kan klima- og miljøbelastningen fra produksjonen reduseres.

Torsdag 18. august

10.00–11.00

Foredragsholder: Trond Blindheim, Sosiolog/dosen, Høyskolen Kristiania | Hans Petter Karlsen, Direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo | Anja Bakken Riise, Leder, Framtiden i våre hender | Linda Monsen Merkesdal, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet | Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant for Venstre, Venstre | Lan Marie Nguyen Berg Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne

Markedet flommer over av billige produkter av lav kvalitet som vi ofte ikke trenger, og som heller ikke egner seg for resirkulering.

Forbruket og avfallsmengdene øker stadig, selv om både FN, EU og Norge har mål om å redusere avfallsmengden betydelig. Gjenvinningsbransjen skal gjøre det vi kan, men det er helt nødvendig at også politikere, produsenter og forbrukere tar ansvar for at forbruket vårt blir mer bærekraftig.

2030 er snart bare syv år unna - kan vi stole på at forbrukere og produsenter løser dette selv, skal vi vente på EU, eller trenger vi en mer aktiv norsk politikk? Avfall Norge inviterer til debatt.

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. Forøvrig har han lang erfaring fra energibransjen.

Martin Melvær

Seniorrådgiver Industri, Bellona

Martin Sveinssønn Melvær er sivilingeniør innen energi og miljø og koordinerer arbeidet med industri og avfall i Bellona. Han har spesialkompetanse innen livsløpsvurderinger (LCA) miljøgifter og materialbruk, og sitter bl.a. i ekspertgruppen tilknyttet EIP Raw Materials, et rådgivende organ for EU-kommisjonen. I Bellona fokuserer han på prosessindustri, batterier, mineralutvinning og plast.

Gunnar Grini

Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

Gunnar Grini er bransjesjef – gjenvinning i Norsk Industri. Han har tidligere jobbet i bl.a. Miljøstiftelsen Bellona, Direktoratet for byggkvalitet og vært sekretariatsleder for det regjeringsoppnevnte Miljøgiftsutvalget.

Tove Sjøblom

Adm.dir, NOAH Solutions

Trond Olaf Christophersen

Head of Recycling, Norsk Hydro ASA

Egil Lorentzen

Direktør Forretningsutvikling, Norsk Gjenvinning

Sverre Myrli

St.rep Næringskomiteen, Arbeiderpartiet

Sverre Myrli har lang erfaring fra Stortinget og ble innvalgt første gangen i 1997. Han har vært medlem av en rekke komiteer, og er nå representant i næringskomiteen

Trond Blindheim

Sosiolog/dosen, Høyskolen Kristiania

Hans Petter Karlsen

Direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo

Anja Bakken Riise

Leder, Framtiden i våre hender

Linda Monsen Merkesdal

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Merkedal sitter i Energi- og miljøkomiteen.

Ola Elvestuen

Stortingsrepresentant for Venstre, Venstre

Ola Elvestuen sitter i Energi- og miljøkomiteen

Lan Marie Nguyen Berg

Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne