Avfall Norge på Arendalsuka

Har verden nok råvarer til all nullutslippsteknologien vi satser på? Og hvem skal sørge for at vi får bukt med overforbruket og bremset avfallsmengdene? Avfall Norge inviterer til to spennende debatter under Arendalsuka. Begge arrangementer streames.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge arrangerer to debatter under Arendalsuka i år:

KAN VI RESIRKULERE OSS TIL ET GRØNT SKIFTE?

Verden skal gjennom en grønn omstilling som vil medføre store investeringer og økt etterspørsel etter bærekraftige materialer. Hvor skal disse komme fra, hvor mye kan vi dekke med resirkulering? Hvordan møter vi morgendagens materialbehov på en bærekraftig måte?

Avfall Norge og Bellona setter søkelyset på behovet for materialer og kritiske råstoffer i overgangen til fornybarsamfunnet. Hva hindrer oss i å redusere klima- og miljøbelastningen ved å utnytte potensialet for materialgjenvinning og mer bærekraftig utvinning?

Hvor og når: Bærekraftscenen, onsdag 17. august kl 10-11

Se arrangementet her: www.arendalsuka.no/liv...

SHIT IN, SHIT OUT - HVEM KAN FJERNE FORBRUKSFELLA?

Bærekraftscenen, torsdag 18. august kl 10-11

Markedet flommer over av billige produkter av lav kvalitet som vi ofte ikke trenger, og som heller ikke egner seg for resirkulering.

Forbruket og avfallsmengdene øker stadig, selv om både FN, EU og Norge har mål om å redusere avfallsmengden betydelig. Gjenvinningsbransjen skal gjøre det vi kan, men det er helt nødvendig at også politikere, produsenter og forbrukere tar ansvar for at forbruket vårt blir mer bærekraftig.

2030 er snart bare syv år unna - kan vi stole på at forbrukere og produsenter løser dette selv, skal vi vente på EU, eller trenger vi en mer aktiv norsk politikk? Avfall Norge inviterer til debatt.

Hvor og når: Bærekraftscenen, torsdag 18. august kl 10-11

Se arrangementet her: www.arendalsuka.no/liv...

Om Arendalsuka:

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.

Hele programmet finnes her.

Onsdag 17. august

10.00–11.00

Foredragsholder: Kåre Fostervold, - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge | Martin Melvær, Seniorrådgiver Industri, Bellona | Gunnar Grini, Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri | Trond Olaf Christophersen, Head of Recycling, Norsk Hydro ASA | Egil Lorentzen, Direktør Forretningsutvikling, Norsk Gjenvinning | Sverre Myrli, St.rep Næringskomiteen, Arbeiderpartiet | Terje Landsgård, Direktør for bærekraft og forretningsutvikling, NOAH AS | Ingrid Liland Nestleder, MDG

Verdens materialbehov frem mot 2050 forventes å stige betydelig, som følge av befolkningsøkning og fattigdomsbekjempelse. På toppen av dette kommer økt materialbehov forbundet med nullutslippsteknologi.

Hvor skal disse råstoffene komme fra? Hvor mye kan vi dekke med materialgjenvinning? Hvordan møter vi morgendagens materialbehov på en bærekraftig måte?

Bellona og Avfall Norge vil i et felles arrangement sette søkelyset på behovet for materialer og kritiske råstoffer i en overgang til fornybarsamfunnet. Ved å utnytte potensialet for materialgjenvinning og mer bærekraftig ny utvinning, kan klima- og miljøbelastningen fra produksjonen reduseres.

Torsdag 18. august

10.00–11.00

Foredragsholder: Trond Blindheim, Sosiolog/dosent, Høyskolen Kristiania | Hans Petter Karlsen, Direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo | Anja Bakken Riise, Leder, Framtiden i våre hender | Linda Monsen Merkesdal, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Stortinget | Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant for Venstre, Stortinget | Lan Marie Nguyen Berg Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne

Markedet flommer over av billige produkter av lav kvalitet som vi ofte ikke trenger, og som heller ikke egner seg for resirkulering.

Forbruket og avfallsmengdene øker stadig, selv om både FN, EU og Norge har mål om å redusere avfallsmengden betydelig. Gjenvinningsbransjen skal gjøre det vi kan, men det er helt nødvendig at også politikere, produsenter og forbrukere tar ansvar for at forbruket vårt blir mer bærekraftig.

2030 er snart bare syv år unna - kan vi stole på at forbrukere og produsenter løser dette selv, skal vi vente på EU, eller trenger vi en mer aktiv norsk politikk? Avfall Norge inviterer til debatt.

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Martin Melvær

Seniorrådgiver Industri, Bellona

Martin Sveinssønn Melvær er sivilingeniør innen energi og miljø og koordinerer arbeidet med industri og avfall i Bellona. Han har spesialkompetanse innen livsløpsvurderinger (LCA) miljøgifter og materialbruk, og sitter bl.a. i ekspertgruppen tilknyttet EIP Raw Materials, et rådgivende organ for EU-kommisjonen. I Bellona fokuserer han på prosessindustri, batterier, mineralutvinning og plast.

Gunnar Grini

Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

Gunnar Grini er bransjesjef – gjenvinning i Norsk Industri. Han har tidligere jobbet i bl.a. Miljøstiftelsen Bellona, Direktoratet for byggkvalitet og vært sekretariatsleder for det regjeringsoppnevnte Miljøgiftsutvalget.

Trond Olaf Christophersen

Head of Recycling, Norsk Hydro ASA

Egil Lorentzen

Direktør Forretningsutvikling, Norsk Gjenvinning

Sverre Myrli

St.rep Næringskomiteen, Arbeiderpartiet

Sverre Myrli har lang erfaring fra Stortinget og ble innvalgt første gangen i 1997. Han har vært medlem av en rekke komiteer, og er nå representant i næringskomiteen

Terje Landsgård

Direktør for bærekraft og forretningsutvikling, NOAH AS

Terje Landsgård er en erfaren gründer og forretningsutvikler. Landsgård er direktør Bærekraft og forretningsutvikling i NOAH og sitter i konsernets ledergruppe. Han er industriell økonomi (siv.ing) og har jobbet ni år i Kjeller Innovasjon, blant annet som porteføljesjef. I 2008 var Terje med å starte den private kraftstasjonen Deveggåe Kraft AS.

Ingrid Liland

Nestleder, MDG

Ingrid Liland er nestleder i MDG. Hun har bred bakgrunn fra partiet og lang erfaring fra næringslivet som grunder og rådgiver innen strategi, endring og ledelsesprosesser.

Trond Blindheim

Sosiolog/dosent, Høyskolen Kristiania

Hans Petter Karlsen

Direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo

Anja Bakken Riise

Leder, Framtiden i våre hender

Linda Monsen Merkesdal

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Stortinget

Linda er stortingsrepresentant fra Hordaland, og er medlem av Stortingets Energi- og miljøkomite fra 2021. Hun er utdannet vernepleier og arbeidet som hjelpepleier fra 1996, var miljøarbeider ved Voss barnevernsenter 2009–2014 og avdelingsleder ved Nav i Voss fra 2018.

Ola Elvestuen

Stortingsrepresentant for Venstre, Stortinget

Ola er stortingsrepresentant fra Oslo, har siden han kom inn på Stortinget i 2013 vært representant i Stortingets Energi- og miljøkomite. Han var parlamentarisk nestleder i Venstre i 2013-2018 frem til han ble klima- og miljøminister i 2018-2020. Ola er for tiden også medlem av Nordisk råd.

Lan Marie Nguyen Berg

Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne