Årskonferansen 2022 - slik vil det bli for utstillerne!

Vi inviterer til fysiskt og digitalt(opptak) besøk på stedet for Årskonferansen 2022, nemlig XmeetingPoint på Hellerudsletta i Oslo.

Vi avholder et informasjonsmøte og befaring for partnere og utstillere, og for de som enda ikke har bestemt. Møte og befaringen vil også bli sendt digitalt(opptak).

Det vil også bli gitt informasjon om rigging, teknisk support, hva som kan bestilles av utstillingsmateriall fra XmeetingPoint samt tilbudene om profileringspakker.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Årskonferansen 2022 blir avholdt på 6-8. september på X Meeting Point på Hellerudsletta i Oslo. Vi ønsker nå å gi ytterligere informasjon om arrangementet og ønsker flere innspill til hva vi kan gjøre for å skape et flott arrangement.

Gratis og foregår fysisk/digitalt.Onsdag 15. juni

10.00–11.00

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Informasjonsmøte for partnere og utstillere på Årskonferansen 2022

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.