Adferdspsykologi som verktøy for økt sorteringsgrad

I mars er temaet adferdsvitenskap i Avfallsforsks fredagswebinarer. Denne uken har vi fått med oss Johannes Daae i Grønt Punkt Norge og Christian A. Klöckner, professor på NTNU, som begge har stor akademisk tyngde innen temaet. De vil bruke ledende adferdsmodeller fra psykologien og eksempler fra bedrifter, emballasjedesign og innsamling, for å forklare hvordan man kan påvirke kildesorteringsadferden både til husholdningene og i næringslivet.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 19. mars

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–09.15

Foredragsholder: Johannes Daae, Utviklingssjef, Grønt Punkt Norge | Christian A. Klöckner Professor i sosialpsykologi og kvantitative metoder, NTNU

Foredragsholderne vil bruke ledende adferdsmodeller fra psykologien og eksempler fra bedrifter, emballasjedesign og innsamling, for å forklare hvordan man kan påvirke kildesorteringsadferden både til husholdningene og i næringslivet

09.15–09.30

Spørsmål, diskusjon og avslutning

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Utviklingssjef, Grønt Punkt Norge

Johannes er utdannet produktdesigner, har doktorgrad i Design for Bærekraftig Adferd, som handler om hvordan man designer produkter og systemer for å påvirke hvordan de brukes. Han jobber i dag som utviklingssjef hos Grønt Punkt Norge, og er førsteamanuensis ved institutt for produktdesign ved OsloMet.

Christian A. Klöckner

Professor i sosialpsykologi og kvantitative metoder, NTNU