Avfallsforbrenningsseminaret

Avfall Norges årlige fagseminar om avfallsforbrenning ( tidl. energigjenvinningsseminaret) samler alle aktører som jobber med avfallsforbrenning med energigjenvinning.

Årets seminar vil blant annet fokusere på nasjonale og internasjonale rammebetingelser, karbonfangst, avgifter og potensialet for utsortering av plast.

Etter seminaret vil det være mulig å få en omvisning på BIR sitt anlegg, dette er i regi av BIR. Påmeldingsfrist deltakelse seminar er 15. september kl. 12.00!

Hjertelig velkommen!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Se deltakerliste her.

Onsdag 27. september

12.00–13.00

Lunsj Scandic Ørnen

13.00–13.05

Foredragsholder: Jon Iver Bakken Avdelingssjef miljø og samfunnsansvar, Hafslund Oslo Celcio

Åpning av seminaret og praktisk info

13.05–13.45

Foredragsholder: Fabio Poretti Technical and Scientific Officer, Cewep - Confederation of European Waste to Energy Plants

Vi får siste nytt om hvor de ulike direktivene og forordningene er i prosessen, og hvilke signaler som er gitt og hvilke effekter CEWEP vurderer disse vil ha.

13.45–14.00

Pause og mingling

14.00–14.40

Hvilke konsekvenser har avgift på avfallsforbrenning for drift og investeringer?

Foredragsholder: Marit Storvik Daglig leder, Eidsiva Bioenergi

14.40–15.00

Pause og mingling

15.00–15.20

Hvem kan ta i bruk et modulbasert CO2-fangstanlegg?

Foredragsholder: Kenneth Juul Kommersiell leder og medgrunlegger, Carbon Centric

15.20–15.40

Karbonfangst og lagring – en ny forretningsmulighet for avfallsbransjen?

Foredragsholder: Markus Sebastian Hole Rådgiver rammevilkår, Hafslund Oslo Celsio AS

15.40–16.00

Alternativ kost og effekt av plastsortering og energiutnyttelse

Foredragsholder: Jon Iver Bakken Avdelingssjef miljø og samfunnsansvar, Hafslund Oslo Celcio

16.00–19.00

Pause - Mingling - Innsjekk rom

19.00–22.00

Felles middag på Scandic Ørnen

Torsdag 28. september

09.00–09.40

Foredragsholder: Hanne Ørbæk Johnsen Spesialrådgiver, Dansk Affaldsforening

Det danske Folketinget vedtok i juni 2023 at den danske forbrenningsssektoren skal konkurranseutsettes med virkning fra 2025. Hanne Johnsen forteller om, hvordan konkurranseutsettelsen vil foregå, og hvilke utfordringer de danske avfallsforbrenninganleggene må håndtere i de kommende årene

09.40–10.00

Pause og mingling

10.00–10.40

Nye EU lovkrav vil gjøre plastemballasje sirkulær – hva betyr dette for avfallsbransjen?

Foredragsholder: Thor Kamfjord Direktør for bærekraft og samfunnsansvar, Norner AS

10.40–11.00

Pause og mingling

11.00–10.30

Bencmarking fra Driftslederforum

Foredragsholder: Øyvind Underdahl Holm Miljørådgiver, BIR Avfallsenergi AS

11.30–12.00

Foredragsholder: Atle Tvedt Pedersen Driftssjef, BIR Ressurs AS

TBA

12.00–13.00

Lunsj Scandic Ørnen og avreise

Jon Iver Bakken

Avdelingssjef miljø og samfunnsansvar, Hafslund Oslo Celcio

Jon Iver Bakken er leder for bærekraft og ytre miljø i Hafslund Oslo Celsio, som er landets største aktør innen avfallsforbrenning og fjernvarme. Bakken er sentral i en rekke utvalg, herunder FGA, og jobber tett opp mot nasjonale og internasjonale myndigheter. Bakken er utdannet sivilingeniør og har lang fartstid som forsker og konsulent innen energi- og miljøfaget.

Fabio Poretti

Technical and Scientific Officer, Cewep - Confederation of European Waste to Energy Plants

Holds a MSc degree in Mechanical engineering at the University of Connecticut and a MSc in Energy Engineering at the Politecnico di Milano. Research fellow of the Politecnico di Milano fostering academic investigation into industrial perspective during 4 years in the field of material and energy recovery from residues. At CEWEP, Fabio transversally follows the legislative dossiers happening inside the European Green Deal, with particular focus to Energy&Climate policies, together with project management in the Waste-to-Energy sector.

Marit Storvik

Daglig leder, Eidsiva Bioenergi

Kenneth Juul

Kommersiell leder og medgrunlegger, Carbon Centric

Kenneth har rollen som kommersiell leder (CCO) og er en av medgrunnleggerne. Han har har 13 års erfaring fra ulike roller i en bred energibransje. Etter 3 år som prosjektingeniør i ABB, var han 5 år i Hymatek Controls som leverer utstyr til vannkraftindustrien. Her satt han 4 år som salg- og markedssjef. De siste 5 årene har han hatt roller innen salg/forretningsutvikling i innovative IT-selskaper rettet mot energibransjen, blant annet i eSmart Systems og senest i Enfo AS, hvor han satt som fungerende daglig leder og CCO. Kenneth holder en master i teknisk kybernetikk fra NTNU, samt har 2 års lederutdanning fra Forsvaret.

Markus Sebastian Hole

Rådgiver rammevilkår, Hafslund Oslo Celsio AS

Hanne Ørbæk Johnsen

Spesialrådgiver, Dansk Affaldsforening

Thor Kamfjord

Direktør for bærekraft og samfunnsansvar, Norner AS

Thor Kamfjord har arbeidet i Norner siden 2015. Norner er en global markedsleder for industrielle polymer FoU-tjenester basert i Norge, hvor man driver et avansert teknologisenter for utvikling og testing. Thor Kamfjord er utdannet innen industriell kjemi ved NTNU med videreutdanning innen økonomi, strategi og ledelse.

Øyvind Underdahl Holm

Miljørådgiver, BIR Avfallsenergi AS

Sivilingeniør industriell kjemi, jobbet over 12 år i BIR Avfallsenergi som Miljørådgiver. Jobber med oppfølging av driften av energianlegget, i tillegg til kvalitetssystemene i selskapet.

Atle Tvedt Pedersen

Driftssjef, BIR Ressurs AS