Grønn Plattform

Grønn plattform er en satsing som gir næringslivet og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. På webinaret får vi eksempler på igangsatte prosjekter, og en orientering om selve virkemiddelet.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk. Medlemskap i Avfall Norge gir ikke automatisk medlemsskap i Avfallsforsk. Sjekk om bedriften din er medlem av Avfallsforsk her. Om bedriften du er ansatt i står på listen vil du få gratis tilgang til Avfallsforsk sine webinarer.

08.30–08.35

Velkommen og intro

08.35–08.45

Foredragsholder: Karin Øyaas Spesialrådgiver i industriavdelingen, SIVA

Målet med Grønn Plattform er å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer et mer bærekraftig samfunn. For å møte disse utfordringene gir Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova et koordinert offentlig tilbud til prosjekter som fører til grønn omstilling. På dette webinaret er det SIVA, selskapet for industrivekst, som presenterer hvordan virkemiddelet er tenkt brukt, og hva som kjennetegner et godt prosjekt innenfor Grønn Plattform.

08.45–09.00

Foredragsholder: Siri Marthe Arbo Forsker, SINTEF

Siri Marthe Arbo fra Sintef vil snakke om AluGreen, som fikk støtte av regjeringens Grønn plattform-satsing i 2021. Prosjektet skal utvikle og teste sirkulære aluminiumsprodukter basert på brukt aluminium og fornybar energi. Blant AluGreens ambisjoner er det å utforske, utvikle og teste sirkulære aluminiumsprodukter, øke eksportverdien av aluminiumsprodukter, skape minst 1500 bærekraftige jobber, samt igangsette en rekke pilotprosjekter.

09.00–09.15

Foredragsholder: Tom Ståle Nordtvedt Seniorforsker, SINTEF

Marine mikroalger kan i fremtiden utgjøre en stor andel av fôret til norsk oppdrettslaks. Ved bruk av utslipsgasser og overskuddsvarme fra Finnfjord smelteverk til produksjon av mikroalger, er målet til AlgScaleUp å utvikle en bærekraftig næringskjede for laks.

09.15–09.30

Spørsmål og diskusjon

Karin Øyaas

Spesialrådgiver i industriavdelingen, SIVA

I SIVA - selskapet for industrivekst - jobber Karin Øyaas med Norsk katapult, Grønn Plattform og samhandling med øvrig virkemiddelapparat. Hun har tidligere drevet med forskning blant annet ved NTNU (NTH), Sintef, RISE PFI – med hovedfokus på konvertering av bioressurser til ulike bærekraftige produkter. Hun har også jobbet med produktutvikling i Orkla og har vært daglig leder av analyselaboratoriet Gaia Lab (vann, avløp, mat, jord). Hun har en doktorgrad i industriell bioteknologi.

Siri Marthe Arbo

Forsker, SINTEF

Siri Marthe Arbo er utdannet Msc. i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU og har også en doktorgrad i fysisk metallurgi fra NTNU. Nå jobber hun hos SINTEF Manufacturing med materialprosesser og egenskaper.

Tom Ståle Nordtvedt

Seniorforsker, SINTEF

Tom Ståle Nordtvedt har bakgrunn som maskiningniør fra NRH. Han har jobbet i SINTEF siden 1989 med prosjekter som omhandler termisk behandling av biologisk material.