Avslutningsseminar for forskningsprosjektet "Bærekraftig Biogass"

Bærekraftig Biogass er et avsluttet treåring forskningsprosjekt som har arbeidet for å utvikle bærekraftige verdikjeder for biogass i Norge. Dette har blitt gjort gjennom å se på muligheten for å øke tilgangen på substrat fra ulike sektorer, analysere innhold av plast i biorest, utvikle løsninger for å utnytte CO2-gassen fra oppgradering av biogass, utvikle metodikk for miljødeklarering av produktene og tjenestene og ved å se nærmere på mulighet for et system for opprinnelsgarantier for biogass.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 3. september

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng Seniorforsker, NORSUS

08.35–08.45

Arbeidspakke 1 – Nye substrater

Foredragsholder: Ole Jørgen Hanssen Seniorforsker, NORSUS

08.45–08.55

Arbeidspakke 2 - Mikroplast

Foredragsholder: Erik Joner Seniorforsker, Nibio

08.55–09.05

Arbeidspakke 3 – Utnyttelse av CO2

Foredragsholder: Jon Hovland Sjefsforsker, SINTEF Industri

09.05–09.15

Arbeidspakke 4 – Miljødeklarering/LCA

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng Seniorforsker, NORSUS

09.15–09.25

Arbeidspakke 5 – Opprinnelsesgarantier

Foredragsholder: Hanne Lerche Raadal Forskningssjef og seniorforsker, NORSUS

09.25–09.30

Avslutning

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng

Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng forsker på miljøpåvirkningen til produkter og tjenester gjennom hele livsløpet, og har en spesialisering innenfor avfallssystemer. Hun er koordinator for forskningsområdene avfallsressurser, biogass, energi og transport hos NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. Hun har en doktorgrad fra NMBU med tema biogass.

Ole Jørgen Hanssen

Seniorforsker, NORSUS

Ole Jørgen har jobbet med sirkulærøkonomi og industriell symbiose i NORSUS i over 30 år, bl.a. som instituttleder for Forebyggende miljøvern, stipendiat og leder for LCA-teamet, senterdirektør seniorforsker og forskningsleder. Han har også vært initiativtager til og senterleder for NorEnviro. Han har vært ansatt som professor II i Industriell Økologi og Miljøriktig design ved NTNU, hatt et deltidsprofessorat i Fornybar Energi på Fakultet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning på NMBU, Ås, som fra 2015 er delvis finansiert via kompetanseløft i avfallssektoren (REdu).

Erik Joner

Seniorforsker, Nibio

Jon Hovland

Sjefsforsker, SINTEF Industri

Hanne Lerche Raadal

Forskningssjef og seniorforsker, NORSUS

Hanne er seniorforsker i NORSUS og jobber i ulike forskningsprosjekter, både som prosjektleder, medarbeider og kvalitetssikrer. Hanne har også en deltidsstilling som Førsteamanuensis II på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Her underviser hun i fagene FORNY220 (Livsløpsvurderinger – miljøeffekter av energi- og avfallssystemer) og FORNY320 (Ressurser i kretsløp – bærekraftig forvaltning av avfallsressurser), samt bistår med veiledning av mastergradsoppgaver.