Barrierer for utnyttelse av bioressursene

UTSETTES TIL UKE 38

Under ukens webinar skal vi se nærmere på resultater fra Avfall Norges "Barriereprosjekt" som en del av satsningsprosjektet bio2020. Der har fokuset vært på å sammenstille og systematisk gjennomgå av barrierer for utnyttelse av bioressursene, med målsetting om å identifisere hvordan barrierene kan fjernes.

Beskrivelse
Program
Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program