Barrierer for utnyttelse av bioressursene

Under ukens webinar skal vi se nærmere på resultater fra Avfall Norges "Barriereprosjekt" som en del av satsningsprosjektet bio2020. Der har fokuset vært på å sammenstille og systematisk gjennomgå av barrierer for utnyttelse av bioressursene, med målsetting om å identifisere hvordan barrierene kan fjernes.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 24. september

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–09.00

Introduksjon av bio2025 og gjennomgang av barriereprosjektet

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

09.00–09.30

Spørsmål og diskusjon

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge