Batterier: Hvordan skal Norge bygge en bærekraftig verdikjede?

Batterier er et av de store mulighetsområdene som peker seg ut for Norge. Industrien er drevet fram av global klimaomstilling, men møter utfordringer knyttet til tilgang på råvarer og resirkulering. Denne ukas webinar vil derfor se overordnet på denne nye industrien og hvordan det jobbes for å etablere en bærekraftig verdikjede for batterier.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk. Medlemskap i Avfall Norge gir ikke automatisk medlemsskap i Avfallsforsk. Sjekk om bedriften din er medlem av Avfallsforsk her. Om bedriften du er ansatt i står på listen vil du få gratis tilgang til Avfallsforsk sine webinarer.

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Lars Petter Maltby Direktør, Prosess21

I juli 2022 ble Norges første batteristrategi lansert. Den ser nærmere på batteriverdikjeden og presenterer 10 steg for bærekraftig industrialisering. Lars Petter Maltby vil presentere denne strategien og fortelle om hvordan Prosess21 jobber for å utvikle den nye batteriindustrien.

08.55–09.15

Foredragsholder: Frode Hvattum Vice President, Sustainability, FREYR Battery

Frode Hvattum vil presentere FREYR Battery sitt arbeid med å skape bærekraftige verdikjeder.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Lars Petter Maltby

Direktør, Prosess21

Lars Petter Maltby er utdannet prosessingeniør fra NTNU og har mer enn 25 års erfaring fra blant annet Saint-Gobain, Future Materials og Eyde Cluster. I 2022 tok han over som direktør i Prosess21, et forum som skal bidra med strategiske råd og anbefalinger for at prosessindustrien skal få en utvikling med minimale utslipp.

Frode Hvattum

Vice President, Sustainability, FREYR Battery

Frode Hvattum er Vice President, Sustainability i FREYR Battery og har nesten 20 års erfaring med bærekraft og strategiarbeid. Han er utdannet innen bedriftsøkonomi og ledelse fra Universitetet i Fribourg.