Batterier som brenner - kunnskap om problem og løsninger

Innsamling og ikke minst feilsortering av batterier skaper problemer i form av brann og branntilløp både i transport, lagring og på avfallsanleggene. Hvor stort er problemet og hva er mulige løsninger? Hva er kunnskaps- og innovasjonsbehovet fremover? Webinaret arrangeres i samarbeid med RENAS.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk. Medlemskap i Avfall Norge gir ikke automatisk medlemsskap i Avfallsforsk. Sjekk om bedriften din er medlem av Avfallsforsk her. Om bedriften du er ansatt i står på listen vil du få gratis tilgang til Avfallsforsk sine webinarer.

08.30–08.35

Velkommen og åpning

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.40

Intro til dagens tema

Foredragsholder: Anja Ronesen Markeds- og kommunikasjonssjef, RENAS

08.40–08.55

Foredragsholder: Ida Pedersen CPO og co-founder, Li-Tech

Ida Pedersen presenterer LI-techs tenkning og teknologi for å sortere ut batterier før de kommer inn i anleggene og skaper problemer i form av brann. Deres må er også bedre gjenvinning av Litium-batteriene.

08.55–09.10

Foredragsholder: Knut Sælid Driftsleder, Stena Recycling

Stena Recycling har som mål å bli ledende på gjenvinning av batterier i Europa. Norge er et viktig marked for innsamling av batterier, og nå girer man opp satsingen med å investere i et nytt batterisenter på Ausenfjellet. I tillegg investerer de nå i Li-tech sin teknologi som et skritt videre for å dekke kundenes behov for å behandle batterier på en trygg og miljøvennlig måte.

09.10–09.25

Foredragsholder: Fredrik Andresen, Daglig leder, Batteriretur | Morten Onsrud, Fagsjef batterier, Norsirk AS | Håkon Bratland, Fagrådgiver, Avfall Norge | Andreas Brekke, Forskningsleder, Seniorforsker, NORSUS | Johanne Solheim, Næringspolitisk rådgiver, Samfunnsbedriftene | Lars Inge Fjellestad, Seniorrådgiver anlegg, Mepex | Vignesh Vishnudas Shanbhag Forsker, Norce

Vi har invitert ulike aktører knyttet til innsamling og håndtering av batterier til å diskutere kunnskapsbehovet fremover. Hva må vi vite mer om for å kunne løse problemet effektivt?

09.25–09.30

Oppsummering og avslutning

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Anja Ronesen

Markeds- og kommunikasjonssjef, RENAS

Ida Pedersen

CPO og co-founder, Li-Tech

Ida Pedersen har en master i entreprenørskap og innovasjon fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og var med å starte Li-Tech i 2021. Det er en spin-off fra NMBU. Deres visjon er å skape en trygg, miljøvennlig og ressurseffektiv avfallshåndtering.

Knut Sælid

Driftsleder, Stena Recycling

Fredrik Andresen

Daglig leder, Batteriretur

Morten Onsrud

Fagsjef batterier, Norsirk AS

Morten Onsrud har jobbet med batterier i Norsirk siden 2018. Han har en doktorgrad i materialteknologi fra NTNU, med vekt på batterier. Morten Onsrud var styremedlem i Avfallsforsk 2019-2021

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Andreas Brekke

Forskningsleder, Seniorforsker, NORSUS

Johanne Solheim

Næringspolitisk rådgiver, Samfunnsbedriftene

Lars Inge Fjellestad

Seniorrådgiver anlegg, Mepex

Vignesh Vishnudas Shanbhag

Forsker, Norce