Arskonferansen 2024 banner mobile

Batterikompetanse

Norge trenger mye ny kunnskap for å nå sine offensive mål om en i omfattende batteriindustri i Norge - i tide for å møte etterspørselen. Hvilken kompetanse er nødvendig for å bygge komplette verdikjeder hvor gjenvinning av ressurser har en sentral plass? Webinaret arrangeres sammen med Norsk Industri.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Katrine Vinnes Fagsjef FoU og bransjesjef Teknobedriftene, Norsk Industri

Våren 2021 satte Norsk Industri i gang et prosjekt som skulle kartlegge og analysere kompetansebehov forbundet med en storskala satsing på batteriindustri i Norge. Prosjektet har navnet BattKOMP, og bygger på samspill og involvering langs hele batteriverdikjeden. Aktørbildet har en felles interesse av å stå samlet bak et initiativ for å løfte frem de nasjonale kompetansebehovene.

08.55–09.15

Foredragsholder: Odne Burheim Professor, NTNU

Resirkulering av batterier har tradisjonelt vært gjort ut i fra et avfallhåndteringsperspektiv, heller enn et resusrsutnyttingsperspektiv. Gitt den eksponensielle veksten i bruk av batterier nå, så kommer resirkuleringen til å vokse eksponensielt fremover også. Ettersom variasjonen i type batterier som taes i bruk har økt de siste årene, vil det også danne grunnlag for ulike resirkuleringsteknikker for å øke ressursutnyttingen fra ulike batteriverdikjeder. Dette er et område med stort rom for innovasjon og kunnskapsutvikling.

09.15–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Katrine Vinnes

Fagsjef FoU og bransjesjef Teknobedriftene, Norsk Industri

Katrine Vinnes er utdannet naturforvalter fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), og har jobbet blant annet i Norske Skog, Tekna og nærings- og handelsdepartementet. Nå er hun fagsjef i Norsk Industri og BattKOMP-prosjektet er blant hennes ansvarsområder.

Odne Burheim

Professor, NTNU

Odne Burheim er professor ved NTNU innen energilagring, med batterier som et av spesialfeltene. Han har jobbet mye med hele verdikjeden til batterier og har publisert innen resirkulering av batterier allerede i 2005. Burheim underviser flere kurser innen batterier, for master, for bachelor og for etter- og videreutdanning. I tillegg har han veiledet og veileder ca 30 stipendiater og PhDer og har publisert ca 120 artikler og bokapitler.