Innovative anskaffelser - virkemiddelapparatet

Innsamling av avfall er et komplekst system med mange ulike tilgjengelige løsninger. På ukens fredagswebinar med Avfallsforsk ser vi på rollen til anskaffelser og hvordan disse kan være innovative.

Beskrivelse
Program


Det blir en presentasjon av virkemidler for leverandørutvikling og innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Før månedens tema "Innovativ avfallslogistikk" avrundes med en panelsamtale med representanter fra offentlige IKS, virkemiddelapparatet, leverandør og forhåpentligvis et privat avfallsselskap. For mer utfyllende program- se programfanen.

Webinaret er en del av Avfallforsk sin webinarserie. Hver fredag i november har vi avfallslogistikk på agendaen. I desember flyttes fokuset til bygg og anlegg.

Alle seminarene er gratis

Påmelding:

Fredag 13. november

08.30–09.30

Presentasjon av virkemidler for leverandørutvikling og innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

Jonas Archer, Innovasjon Norge

Jørgen Aas, Forskningsrådet

Ida Skaaret Laustsen, NHO

Panelsamtale rundt hva som forhindrer/forsinker innovasjon i avfallslogistikken.

Bjørn Erik Rui, VESAR

Geir Tore Leira, Innherred Renovasjon

Marit Heller, Forskningsrådet

Trond Inge Halten, Fieldata

Ordstyrer for webinaret er Oskar Aalde i Innovasjon Norge.