Beregninger av kostnader og miljøpåvirkning fra avfallslogistikk

Innsamling av avfall er et komplekst system med mange ulike tilgjengelige løsninger. Dette gjør det krevende å evaluere hvordan valg av løsninger påvirker kostnader og miljøpåvirkning. På ukens fredagswebinar med Avfallsforsk ser vi på verktøy for beregningene.

Beskrivelse
Program


I forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk utvikles det et verktøy som kan brukes til å gjennomføre beregninger på kostnader og miljøpåvirkninger. Målet er at verktøyet skal gi et bedre beslutningsgrunnlag både med tanke på økonomisk og miljømessig bærekraft, både for kommuner som kjøper inn tjenester og de som har avfallsinnsamlingen i egen regi.

Webinaret er en del av Avfallsforsk sin webinarserie. Hver fredag i november vil ulike temaer knyttet til avfallslogistikk være på agendaen. I desember flyttes fokuset til bygg og anlegg.

Alle seminarene er gratis

Påmelding:

Fredag 13. november

08.30–09.30

Miljøpåvikning fra innsamling av avfall og betydningen av utsorteringsgrad

Av Kari-Anne Lyng, seniorforsker i NORSUS

Avfallsinnsamling hos SHMIL og behov for verktøy

Heidi Eidet Eggen, SHMIL

Kostnadsberegninger av avfallsinnsamling ved hjelp av verktøy

Eirill Bø, Dosent, Handelshøyskolen BI