Betingelser og retningslinjer Årskonferansen 2023

Oppdatert 22.03.2023

Påmelding skjer via Avfall Norges nettsider. Påmelding er bindende fra og med 01.08.23. Avfall Norge har rett til å avvise uanmeldte deltakere på stedet.

Bekreftelse
Umiddelbart etter fullført registrering sendes en bekreftelse via e-post til e-postadressen som er angitt i registreringen.

Uspesifiserte billetter
Uspesifiserte billetter må fylles ut innen 01.08.23. Dere kan kostnadsfritt endre navn på deltakerne frem til denne datoen. Etter 01.08.23 er billetten forbeholdt påmeldt person og kan ikke endres eller overføres til andre.

Personlig billett
Ved bestilling kan dere endre navn på billetten frem til 01.08.23. Etter denne datoen er billetten å anse som personlig og kan ikke deles mellom deltagere. Gjelder både konferanse og hotellovernatting.

Kansellering av deltakelse
Dersom du må avbryte din deltakelse eller overnatting, må dette gjøres skriftlig til Avfall Norge på e-post til ak@avfallnorge.no.

Fra 1. juni tilkommer et avbestillingsgebyr på kr 1 000,-. Avbestillinger aksepteres ikke etter 01.08.2023. Å la en faktura være ubetalt teller ikke som en kansellering.

Pris
Alle oppgitte priser er eksklusive mva.

Betaling
Det er viktig at riktig fakturamottaker, og eventuelt referansenummer/kostnadssted fylles ut, vennligst sjekk at fakturaadressen er korrekt. Faktura sendes ut fortløpende fra 1. juni via arrangementsystemet Checkin. Merk at kontonummer for Avfall Norges arrangementer ikke er det samme som for medlemskap og øvrig fakturering.

Rettigheter
Avfall Norge eier rettighetene til våre kurs, temadager og konferanser, og lyd- og/eller bildeopptak kan ikke gjøres.

Reservasjon pga endringer
Avfall Norge reserverer seg for mindre endringer i programmet som endringer av enkelttalere eller programpunkter for arrangementet. Avfall Norge forbeholder seg også retten til at en konferanse kan bli omlagt slik at den blir helt digital. I slike tilfeller overføres påmeldingen til en fysisk konferanse til den digitale konferansen.

Avfall Norge har en juridisk økonomisk forpliktelse i forbindelse med kurs, temadager og konferanser. Ved uforutsette hendelser utenfor vår kontroll på kort varsel, vil ikke deltakeravgiften eller tilleggsbestilling (for eksempel overnatting) bli refundert. Dette gjelder for eksempel streik, harde værforhold, naturkatastrofer, pandemier eller lignende.

Håndtering av personopplysninger
Håndtering av personopplysninger skjer i henhold til Checkin og Avfall Norges personvernpolicy.