Arskonferansen 2024 banner mobile

Betingelser og retningslinjer Årskonferansen 2024

Oppdatert 04.04.2024

FOR DELTAKERE

Påmelding skjer via Avfall Norges nettsider eller Årskonferansens nettside.

Bekreftelse
Umiddelbart etter fullført registrering sendes en bekreftelse via e-post til e-postadressen som er angitt i registreringen.

Uspesifiserte billetter
Uspesifiserte billetter må fylles ut men navn på deltager innen 12.08.24. Det er kostnadsfritt å endre navn på deltakerne frem til denne datoen. Etter 12.08.24 påløper et administrasjonsgebyr på 250 kroner om du skal endre navn/overføre billetten til en annen.

Personlig billett
Navn på billett kan endres frem til 12.08.24. Det påløper et administrasjonsgebyr på 250 kroner for navneendring.

Pris
Alle oppgitte priser er eksklusive mva.

Betaling
Det er viktig at riktig fakturamottaker, og eventuelt referansenummer/kostnadssted fylles ut, vennligst sjekk at fakturaadressen er korrekt. Faktura sendes ut fortløpende via arrangementsystemet Checkin. Merk at kontonummer for Avfall Norges arrangementer ikke er det samme som for medlemskap og øvrig fakturering.

Avbestillingsvilkår
Deltakerbilletter kan avbestilles med full refusjon inntil 90 dager før arrangementets startdato. Deltakerbilletter som avbestilles mellom 89 og 30 dager før konferansen, vil få refundert 50 prosent. Avbestillinger som skjer færre enn 30 dager før konferansens start er ikke refunderbare.

Rettigheter
Avfall Norge eier rettighetene til våre kurs, temadager og konferanser, og lyd- og/eller bildeopptak er ikke tillatt uten nærmere avtale.

Reservasjon pga. endringer
Avfall Norge reserverer seg for mindre endringer i programmet som endringer av enkelttalere eller programpunkter for arrangementet. Avfall Norge forbeholder seg også retten til at en konferanse kan bli omlagt slik at den blir helt digital. I slike tilfeller overføres påmeldingen til en fysisk konferanse til den digitale konferansen.

Avfall Norge har en juridisk økonomisk forpliktelse i forbindelse med kurs, temadager og konferanser. Ved uforutsette hendelser utenfor vår kontroll på kort varsel, vil ikke deltakeravgiften eller tilleggsbestilling bli refundert. Dette gjelder for eksempel streik, harde værforhold, naturkatastrofer, pandemier eller lignende.

Håndtering av personopplysninger
Håndtering av personopplysninger skjer i henhold til Checkin og Avfall Norges personvernpolicy.

FOR UTSTILLERE

Avbestillings- og refusjonsbetingelser for utstillere Årskonferansen 2024

Avbestillinger/endringer av utstillerplass skal gjøres skriftlig til Avfall Norge på e-post ak@avfallnorge.no.

Full refusjon: Utstillerplass kan avbestilles med full refusjon inntil 90 dager før arrangementets startdato. Merk at det vil påløpe et administrasjonsgebyr på 1000 kroner (eks. mva.) for påløpte kostnader.

Delvis refusjon: Utstillerplasser som avbestilles mellom 89 og 30 dager før konferansen, vil få refundert 50 prosent.

Ingen refusjon: Avbestillinger som skjer mindre enn 30 dager før konferansens start er ikke refunderbare.

Overføring av stand: Utstillere kan på eget initiativ overføre standplassen(e) til annen bedrift inntil 30 dager før konferansen. Eventuelle overføringsforespørsler må godkjennes av Avfall Norge. Et administrasjongebyr på 2000 (eks. mva.)kroner tilkommer.

Force Majeure

Begge parter erkjenner at visse omstendigheter, kjent som force majeure, kan hindre en eller begge parter fra å oppfylle sine forpliktelser under denne avtalen. Disse omstendighetene er uforutsigbare og utenfor partenes kontroll. Eksempler på force majeure inkluderer, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer som jordskjelv, flom eller orkaner, brann, pandemier, krig, terrorhandlinger, offentlige forskrifter eller endringer i lovgivningen, streiker og arbeidskonflikter som ikke involverer partene direkte, og alvorlige transportforstyrrelser.

I tilfelle en force majeure-hendelse:

Varslingsplikt: Den berørte part skal umiddelbart varsle den andre parten skriftlig om hendelsens art og forventet varighet.

Suspensjon av forpliktelser: Partenes forpliktelser under avtalen vil være suspendert for varigheten av force majeure-hendelsen.

Innsats for å minimere skader: Den berørte part skal gjøre alle rimelige anstrengelser for å minimere skader og redusere forsinkelsene forårsaket av force majeure-hendelsen.

Rett til opphevelse: Hvis force majeure-hendelsen fortsetter utover en periode avtalt av partene, eller hvis den overstiger 60 dager, kan begge parter velge å avslutte avtalen uten ansvar. Det forstås at manglende finansiering ikke vil bli anerkjent som en force majeure-hendelse.