Biogass som fossilfritt alternativ for transport

Klimautfordringene krever at vi kutter CO2-utslippene innen transportsektoren raskt, og biogass er det eneste alternativet for tung- og langtransport som er tekniskt modent. Allikevel møter aktørene noen utfordringer for å øke bruken av biogass, og vi tar en diskusjon med våre gjester over en frokostkaffe om hvordan dette kan løses. Gratis webinar for alle.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Webinaret kan sees i videoopptak her.

Torsdag 10. februar

08.30–08.40

Biologisk avfall som ressurs

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

08.40–08.50

Markedsutsikter og barrierer

Foredragsholder: Tiril Karlsen Public Affairs manager, Gasum

08.50–09.00

Transportkjøpernes alternativer - Grønt skifte i en operasjonell hverdag

Foredragsholder: Vegar Carlson Forretningsutvikler, Ahlsell

09.00–09.10

Biogass i et fossilfritt fylke

Foredragsholder: Ådne Naper Hovedutvalgsleder VestfoldTelemark Fylkeskommune og styreleder Biogass Oslofjord, Biogass Oslofjord

09.10–09.20

Nødvendig politisk handlekraft

Foredragsholder: Arild Hermstad Nestleder, Miljøpartiet de Grønne

09.20–09.30

Kommentarer og spørsmål

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Tiril Karlsen

Public Affairs manager, Gasum

Tiril Karlsen er utdannet siviløkonom fra Copenhagen Business School med fordypning i International Business. Tiril har bakgrunn som lokalpolitiker for Venstre i Bærum og som analytiker i Corporate Finance selskapet ProCorp AS. I tillegg har hun konsulenterfaring fra kommunikasjonsselskapet Geelmuyden Kiese (GK). Nå er hun ansatt som strategisk rådgiver hos Kruse Larsen og har siden høsten 2020 vært utleid på fulltid til Gasum. Her besitter hun rollen som deres Public Affairs Manager i Norge, med hovedansvar for all samfunns- og myndighetskontakt.

Vegar Carlson

Forretningsutvikler, Ahlsell

Vegar Carlson har en Bachelor of communication, og har jobbet i Ahlsell i 5 år som prosjektleder for Alshells overgang til grønn transport, digitalisering og kommersialisering av tjenester og nye forretningsområder.

Ådne Naper

Hovedutvalgsleder VestfoldTelemark Fylkeskommune og styreleder Biogass Oslofjord, Biogass Oslofjord

Leder hovedutvalg for klima, areal og plan i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og styreleder i Biogass Oslofjord. Sentralstyremedlem i SV og representerer også partiet i hovedstyret i KS. Mangeårig politisk engasjement for kraft, klima og industri, og representerer SV.

Arild Hermstad

Nestleder, Miljøpartiet de Grønne

Arild Hermstad har over 15 år bak seg som leder for Framtiden i våre hender, og var styreleder i Syklistenes Landsforening fra 2013-2018. Han har jobbet for en rekke frivillige organisasjoner etter at han fullførte hovedfaget sitt i geografi ved Universitetet i Bergen i 1995.

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.