Bioseminaret 2018

Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler produksjon av biogass, biogjødsel og kompost, samt nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

BIOSEMINARET MED AVFALL NORGE 27.-28. SEPTEMBER, 2018

FULLT PROGRAM I PDF

Last ned foredrag og presentasjoner her.

Bioøkonomistrategien

 • Regjeringens bioøkonomistrategi fra 2016 vektlegger utnyttelse av bioressurser, klima og verdiskaping /grønn konkurransekraft
 • Hvilke muligheter har vi for ny verdiskaping i den sirkulære bioøkonomien i Norge?

Statssekretær Roy Angelvik, Nærings- og fiskeridepartementet

Går vi over bekken etter vann?

 • Hvordan kan vi utnytte de norske bioressursene (sjømat, skog, landbruk)?

Robert Eriksson, Adm.dir Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)

Gjødsel – større ressurs, mindre ulempe

 • Nytt gjødselregelverket kommer nå på høring
 • Nye muligheter for norske biogass- og kompostanlegg?
 • Hvordan vil regelverket påvirke bransjen?

Bjørn Huso, Landbruksdirektoratet - Olav Røysland, biogassbonde Jæren - Espen Govasmark, Oslo kommune

Status biologiske behandlingsanlegg

 • Status produksjon av biogass og kompost i Norge
 • Rammebetingelser for biologisk behandling
 • Nye prosjekter under planlegging og bygging

Jens Måge, fagrådgiver Avfall Norge

Veien mot jordprodukter basert på resirkulerte råvarer

 • Felleskjøpets Nordic Garden vil redusere bruken av torv og har etablert Jordfabrikken i samarbeid med aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen.
 • Hva er bakgrunnen for satsingen og hvordan vurderer de markedet?

Drifts- og logistikksjef Christian Kjøniksen, Nordic Garden AS

Fosfor og bioøkonomi: Kan Norge bli uavhengig av importert fosfor i 2030?
Presentasjon av Mind P-prosjektet på NTNU.

Daniel Müller, Professor Program for industriell økologi, NTNU

Plast og mikroplast i biogjødsel og kompost

 • Hva er status, omfang / konsekvens?
 • Status regelverk
 • Løsninger

Resultater fra prosjektet Bærekraftig Biogass, et treårig forskningsprosjekt (2017-2019) finansiert av Forskningsrådet, som skal bidra til å øke biogassproduksjonen i Norge.

Erik Joner, Seniorforsker Nibio

Larver som en fremtidig løsning for å behandle plastrejekt fra biologiske behandlingsanlegg?

(videopresentasjon)

 • Studentbedriften Plarva samarbeider med SINTEF, Campus Ålesund, NTNU og Norsk Maritimt Kompetansesenter for å utvikle storskala oppdrett av en larve som spiser plast.

Maria Dahle Bekjorden, markedsansvarlig i Plarva Solutions

Avvanning av utråtnet biomasse

 • Ulike avvanningsstrategier, herunder SolidStream teknologi fra Cambi

Oda Kjørlaug, PhD NMBU, Norges Forskningsråd, CAMBI ASA

Fra problem til produkt - biologiske avfallsressurser

 • Det er store mengder organisk avfall i Norge som i dag ikke utnyttes. Dette representerer både et problem og en ressurs.
 • Hvilke muligheter representerer disse avfallsressursene?
 • Erfaringer i markedet med torvredusert jord

Tore Hofstad, CEO LHG AS / Bioretur

Regelverk for behandling

 • Hva er myndighetenes rolle for å sikre både trygg behandling og god utnyttelse av biologiske avfallsressurser?

Øystein Lello, veterinær Mattilsynet


Bransjenorm rapportering klimanytten i biogass

 • Avfall Norge har sammen med Biogass Oslofjord og flere biogassaktører i bransjen igangsatt et prosjekt for å etablere en bransjenorm.
 • Stortinget vedtok også under behandlingen av klimastrategien våren 2018 at Regjeringen skal gå i dialog med bransjen for å etablere normen.
 • Erfaringer fra Sverige med HBK-verktøyet
 • Status og prosessen videre

Torleif Haugland, partner Carbon LimitsBiogjødsel til økologisk matproduksjon - danske erfaringer

 • Hva er status i Danmark i bruk av biogjødsel til økologisk matproduksjon?
 • Nye forskningsresultater om mikroplast i jord basert på forsøk med meitemark

Julie Lykke Jacobsen Sekretariatsleder, Brancheforeningen Genanvend Biomasse


Torsdag 27. september

12.00–22.00

Fullt program i PDF
NB! Selve seminaret finner sted i Festiviteten kulturhus og kino - Kirkegata 18, 7600 Levanger (2-3 min fra hotellet)

12.00–13.00

Registrering og lunsj på hotellet

13.00–13.10

Foredragsholder: Robert Svarva Ordfører, Levanger kommune

Ordfører Robert Svarva i Levanger kommune ønsker oss velkommen i kommunestyresalen på Rådhuset.

13.10–13.30

Foredragsholder: Roy Angelvik Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Hvilke muligheter har vi for ny verdiskaping i den sirkulære bioøkonomien i Norge?

Regjeringens bioøkonomistrategi fra 2016 vektlegger utnyttelse av bioressurser, klima og verdiskaping /grønn konkurransekraft.

13.30–13.45

Foredragsholder: Robert Eriksson Administrerende direktør, Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)
 • Bedre utnyttelse av de norske bioressursene (sjømat, skog, landbruk)
 • Hvordan kan vi utnytte ressursene våre bedre, gjennom satsing på en sirkulær bioøkonomi?

13.45–14.25

Foredragsholder: Olav Røysland, Biogassbonde, Jæren Biogass AS | Bjørn Huso, Seniorrådgiver, Landbruksdirektoratet | Dr. Espen Govasmark Direktør for biologi og forskning, Antec Biogas AS
 • Nytt gjødselregelverket kommer nå på høring. Hva betyr de foreslåtte endringene for bransjen?
 • Nye muligheter for norske biogass- og kompostanlegg?

Vi har invitert Landbruksdirektoratet til å gi oss en oppdatering, samt foredragsholdere med perspektiver fra avfallsbransjen og landbruket.

14.40–15.10

 • Status produksjon av biogass og kompost i Norge
 • Nye prosjekter under planlegging og bygging i Norge (ønsker du presentere ditt prosjekt? si fra til Jens Måge)
 • Rammebetingelser for biologisk behandling

15.30–18.30

Foredragsholder: Tore Fløan Daglig leder, Ecopro AS

Studieturen går først til Biokraft som hadde offisiell åpning med Statsminister Erna Solberg 2. september 2018. Anlegget produserer biogass fra skogs- og fiskevfall og er verdens største prduksjonsanlegg for flytende biogass (LBG).

Info om Biokraft

Deretter går turen innom Ecopro og Ecogas som tar i mot matavfall og slam fra 52 kommuner i Midt-Norge og leverer biogass (CBG) til bussene i Trondheim. Her besøker vi også Jordfabrikken AS som skal levere torvfri jord til Felleskjøpet. Den nybygde fabrikken er et samarbeid mellom Felleskjøpet, Innherred Renovasjon og Ecopro.

Info om Ecogas

19.45–22.00

Fredag 28. september

09.00–09.20

Foredragsholder: Daniel Müller Professor, Program for industriell økologi, NTNU

Bioøkonomi: Kan Norge bli uavhengig av importert fosfor i 2030?

09.20–09.40

Foredragsholder: Erik Joner Seniorforsker, Nibio
 • Hva er status, omfang / konsekvens?
 • Målemetoder
 • Status regelverk
 • Løsninger

Resultater fra prosjektet Bærekraftig Biogass, et treårig forskningsprosjekt (2017-2019) finansiert av Forskningsrådet, som skal bidra til å øke biogassproduksjonen i Norge.

Oppdragsgiver: Greve Biogass
Finansiering: Norges Forskningsråd / EnergiX-programmet
Prosjekteier er Greve Biogass og Prosjektleder er Østfoldforskning. Total kostnadsramme på prosjektet er 22,8 mill kroner, hvorav 8,8 mill NOK er finansiert av Norges Forskningsråd, ved EnergiX-programmet.

Erik Joner i Nibio leder arbeidspakke 2: Plast i biogjødsel
Les mer om prosjektet her.

10.00–10.10

Foredragsholder: Maria Dahle Bekjorden Markedsansvarlig, Plarva Solutions UB

Videopresentasjon
Studentbedriften Plarva samarbeider med SINTEF, Campus Ålesund, NTNU og Norsk Maritimt Kompetansesenter for å utvikle storskala oppdrett av en larve som spiser plast.

10.30–10.45

Foredragsholder: Oda Kjørlaug Svennevik Nærings PhD NMBU, Cambi og NFR, CAMBI ASA

Oda Kjørlaug Svennevik, var ferdig utdannet sivilingeniør fra Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i 2013 og jobbet fra 2013 - 2016 som prosessingeniør i FoU-avdelingen hos Cambi. Fra 2016 er hun i gang med en nærings-PhD med tittel «Avvanning av utråtnet biomasse». Dette er et samarbeid mellom Cambi, NMBU i Ås og Norges Forskningsråd.

10.45–11.00

Foredragsholder: Tore Hofstad Adm. dir, Bioretur AS

Det er store mengder organisk avfall i Norge som i dag ikke utnyttes. Dette representerer både et problem og en ressurs.
- Hvilke muligheter representerer disse avfallsressursene?
- Erfaringer i markedet med torvredusert jord

11.00–11.10

Regelverk for behandling - Hva er myndighetenes rolle for å sikre både trygg behandling og god utnyttelse av biologiske avfallsressurser?

Foredragsholder: Øystein Lello Veterinær, Mattilsynet

11.30–11.45

Foredragsholder: Torleif Haugland Partner, Carbon limits

Avfall Norge har sammen med Biogass Oslofjord og flere biogassaktører i bransjen igangsatt et prosjekt for å etablere en bransjenorm. Stortinget vedtok også under behandlingen av klimastrategien våren 2018 at Regjeringen skal gå i dialog med bransjen for å etablere en slik norm.

 • Erfaringer fra Sverige med HBK-verktøyet
 • Status og prosessen videre

11.45–12.00

Foredragsholder: Julie Lykke Jacobsen Sekretariatsleder, Brancheforeningen Genanvend Biomasse

- Hva er status i Danmark vedr bruk av biogjødsel til økologisk matproduksjon?
- Nye forskningsresultater om mikroplast i jord basert på forsøk med meitemark

12.00–13.00

Avslutning med lunsj

Robert Svarva

Ordfører, Levanger kommune

Roy Angelvik

Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet

Robert Eriksson

Administrerende direktør, Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)

Olav Røysland

Biogassbonde, Jæren Biogass AS

Bjørn Huso

Seniorrådgiver, Landbruksdirektoratet

Dr. Espen Govasmark

Direktør for biologi og forskning, Antec Biogas AS

Govasmark har tidligere arbeidet ved VEAS, Norges største avløpsrenseanlegg, og et av Norges største biogassanlegg, beliggende i Asker / Oslofjorden. Han var ansatt ved Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune fra 2012 til 2019, og jobbet før dette med forskning.

Tore Fløan

Daglig leder, Ecopro AS

Daniel Müller

Professor, Program for industriell økologi, NTNU

Daniel Muller received a M.Sc. in rural engineering and a Ph.D. in technical sciences from ETH Zurich. Prior to his appointment at NTNU, he was a post-doc at TU Delft and an associate research scientist at Yale University. He was a visiting professor at the Chinese Academy of Sciences in Beijing and a guest researcher at EMPA in St. Gallen. He was a lead author of the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), WG III (Mitigation). He served as a Council member of the International Society for Industrial Ecology (ISIE), and co-founded the ISIE section “Socio-Economic Metabolism”. He was a member of the steering committee of the Swiss National Research Programme 65 “New Urban Quality”. He currently serves as a member of the Operational Group of the European Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials.

Erik Joner

Seniorforsker, Nibio

Maria Dahle Bekjorden

Markedsansvarlig, Plarva Solutions UB

Oda Kjørlaug Svennevik

Nærings PhD NMBU, Cambi og NFR, CAMBI ASA

Tore Hofstad

Adm. dir, Bioretur AS

Øystein Lello

Veterinær, Mattilsynet

Torleif Haugland

Partner, Carbon limits

Julie Lykke Jacobsen

Sekretariatsleder, Brancheforeningen Genanvend Biomasse