Bioseminaret 2021

Velkommen til årets bioseminar - årets viktigste fagsamling for deg som jobber med biologiske avfallsressurser.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere
Velkommen til årets bioseminar: 29. september Foto: Jens Ickler 123rf.com


Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler innsamling av bioavfall, produksjon av kompost, biogass, biogjødsel og biokull, samt nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

Fysisk og digital deltagelse

I år blir Bioseminaret et hybrid seminar med mulighet for både fysisk og digital deltakelse med god tid til interaktivitet på Avfall Norges Hopin plattform. Det blir også utstilling (fysisk og digital) med leverandører til bransjen.
For de som møter fysisk inviterer vi til aperitif og middag kvelden i forveien.
Det er et begrenset antall plasser til fysisk deltakelse, så det gjelder å være tidlig ute.
For digital deltagelse i Hopin gjelder egne priser.

Program oppdateres under programfanen.

For de som kommer utenbys fra, har vi holdt av et lite antall hotellrom fram til 20. august.

Hjertelig velkommen!!

Deltageravgift

Fysisk deltagelse: kr. 4500,- eks mva. medlem
Fysisk deltagelse: kr. 6000,- eks mva. ikke medlem

Digital deltagelse kr. 2000,- eks mva. medlem
Digital deltagelse: kr 3000,- eks mva ikke medlemSamarbeidspartnere:

Norsk biokullnettverk
Nibio
Norsus

Tirsdag 28. september

18.00–19.00

Apéritif på the Hub

19.00–21.00

Middag på the Hub

Onsdag 29. september

09.00–15.30

Programmet oppdateres her i programfanen.

09.00–09.10

Velkommen - innføring i Hopin-plattformen

09.10–09.30

Foredragsholder: TBA

09.30–09.50

Status gjødselvareforskriften, EUs "Product fertilizer regulation", CE-merket gjødsel fra 2022, EUs farm to work strategi, plan for torvutfasing, samt forskrift for utsortering matavfall fra 2023, mm

09.50–10.10

Pause m/ diskusjonsgrupper og intervjuer

10.10–10.25

Siste nytt fra bransjen: Utnyttelse av biologiske avfallressurser

Foredragsholder: Jens Måge, Fagrådgiver, Avfall Norge | Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

10.25–10.40

Har du et anlegg eller prosjekt du ønsker presentere? Ta kontakt med jens.maage@avfallnorge.no

10.40–10.45

Intro til pause og diskusjonsgrupper

10.45–11.10

Diskusjonsgrupper - 25 min
Gruppe 1: Tema 1: Økologi og sirkulær bioøkonomi
Gruppe 2: Tema 2: Siste nytt myndighetene
Gruppe 3: Tema 3: Siste nytt bransjen og prosjekter
Gruppe 4: Kaffeprat - åpen gruppe

11.10–11.20

Introer fra utstillerne

11.20–12.20

Lunsj og utstilling. Besøk en utstiller i lunsjen og få høre siste nytt om løsninger og produkter fra leverandører.
Hver utstiller har et innlegg på 3-5 minutter på hovedscenen (inkl digitalt) om viktigste produktnyheter mm.
Vi oppforder til å besøke utstillere utenom disse tidene også.
Lunsj serveres i lunsjområdet.

12.20–12.50

Foredragsholder: Erik Joner, Seniorforsker, Nibio | Alexandra Roos Rassat Prosjektleder, Norsk Biokullnettverk / Green House

Samarbeid med Nibio og Norsk biokullnettverk - mer info kommer.

12.50–12.55

Pause

12.55–13.25

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng Forsker, Østfoldforskning

Samarbeid med Norsus - mer info kommer.

13.25–13.30

Pause

13.30–13.40

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

I samarbeid med VEAS, Biogass Oslofjord m.fl

13.40–14.10

Pause og utstillingsvandring

14.10–14.25

Sammenhenger og synergier hydrogen-biogass-pyrolyse

Foredragsholder: Jon Hovland Sjefsforsker, SINTEF Industri

14.25–14.45

Foredragsholder: Henrik Wenzel Professor, Department of Green Technology / Professor, Life Cycle Engineering, Syddansk Universitet

Energisystemer i Europa - hvilken vei går utviklingen?
Hvordan vil energimarkedene se ut framover, hvilken rolle vil biogass spille sammen med el, hydrogen, fjernvarme mm?
Hva vil EUs taksonomi kunne bety for utviklingen?

14.45–15.00

Diskusjonsgrupper og avslutning i plenum

15.00–15.30

Utstillingsvandring - individuelle møter (fysisk og på Hopin)

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Cecilie har lang fartstid i bransjen og bl.a vært leder av gjenvinningsutvalget i Norsk industri, miljørådgiver i diverse konsulentselskaper og jobbet i ulike roller i Ragn-Sells. Hun kommer fra stillingen som næringspolitisk direktør i Avfall Norge.

Erik Joner

Seniorforsker, Nibio

Alexandra Roos Rassat

Prosjektleder, Norsk Biokullnettverk / Green House

Kari-Anne Lyng

Forsker, Østfoldforskning

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er nyansatt rådgiver. Hun startet i Avfall Norge som REdu-intern for et år siden, etter endt masterstudier i fornybar energi på NMBU. Hun jobber i hovedsak med Avfallsforsk, REdu og bio.

Jon Hovland

Sjefsforsker, SINTEF Industri

Henrik Wenzel

Professor, Department of Green Technology / Professor, Life Cycle Engineering, Syddansk Universitet