Arskonferansen 2024 banner mobile

Bioseminaret 2021

Velkommen til årets bioseminar - årets viktigste fagsamling for deg som jobber med biologiske avfallsressurser.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler innsamling av bioavfall, produksjon av kompost, biogass, biogjødsel og biokull, samt nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

Fysiske og digitale billetter tilgjengelig

I år blir Bioseminaret et hybrid seminar med mulighet for både fysisk og digital deltakelse med god tid til interaktivitet på Avfall Norges Hopin plattform. Det blir også utstilling (fysisk og digital) med leverandører til bransjen.
Det er nå lagt ut noen få ekstra fysiske billetter, for digital deltagelse i Hopin gjelder egne priser.

Program oppdateres under programfanen.

Alle hotellrommene som Avfall Norge hadde holdt av til bioseminaret er nå booket. De som kommer utenbys fra må derfor booke hotellrom selv. Dette kan gjøres på https://www.nordicchoicehotels.no/. Avfall Norge har en bedriftsavtale med The Hub. Dette betyr at overnatting til seminaret kan bookes med en rabattkode. Det gjøres på følgende vis:

Alle som booker via avtalekoden må logge seg inn (registrere seg som Nordic Choice Hotels medlem). Deretter gå inn på "min side" trykke på bedriftsavtale og legge inn koden 60236179 i feltet "Avtalekoden din"

Hjertelig velkommen!!

Deltageravgift

Digital deltagelse kr. 2000,- eks mva. medlem
Digital deltagelse: kr 3000,- eks mva ikke medlemSamarbeidspartnere:

Norsk biokullnettverk
Nibio
Norsus

Tirsdag 28. september

18.00–19.00

Apéritif på the Hub

19.00–21.00

Middag på the Hub

Onsdag 29. september

09.00–09.10

Hop-in er den digitale plattformen for Avfall Norges hybridseminarer. Den vil bli brukt både av de som deltar digitalt og fysisk, med felles diskusjonsrom, utstilling, chat mm

09.10–09.25

Foredragsholder: Erik Joner Seniorforsker, Nibio

Hvorfor er det viktig ta vare på bioressursene gjennom kompostering, biokull og biogass med resirkulering næringsstoffer? Hva er sammenhengene mellom de ulike behandlingsformene?

09.25–09.45

Foredragsholder: Henrik Wenzel Professor, Department of Green Technology / Professor, Life Cycle Engineering, Syddansk Universitet

Hvilken vei går utviklingen? Hvordan vil energimarkedene se ut framover, hvilken rolle vil biogass spille sammen med el, hydrogen, fjernvarme mm?

09.45–10.05

Pause, kaffe / te

10.05–10.20

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Terje Halleland Energi- og miljøkomiteen, Fremskrittspartiet

- Status utnyttelse av biologiske avfallressurser
- Status og oppfølging av Stortingets biogassvedtak i mai (sidestilling av biogass med "0-utslipp") - forventninger til oss i bransjen og ny regjering i oppfølgingen av vedtaket.

10.20–10.35

Har du et anlegg eller prosjekt du ønsker presentere? Ta kontakt med jens.maage@avfallnorge.no eller anna.fagerheim@avfallnorge.no

10.35–10.40

Intro til pause og diskusjonsgrupper

10.40–11.05

Diskusjonsgrupper - 25 minutter. Man deltar i gruppene via Hopin-plattformen. Lenke til denne sendes ut i forkant til alle deltakerne. For de som deltar fysisk på the Hub så anbefales å laste ned Hopin til telefon / Ipad, eller benytte medbragt PC eller Mac. Husk ta med eget headset for best lyd og unngå ekko.

Gruppe 1: Økologi og sirkulær bioøkonomi
Gruppe 2: Fremtidens energisystemer og biogassens rolle
Gruppe 3: Siste nytt bransjen og rammebetingelser
Gruppe 4: Nye prosjekter og anlegg
Gruppe 5: Kaffeprat - åpen gruppe

11.05–11.20

Utstillerne presenterer seg med 2-3 minutter hver.

11.20–12.20

Besøk en utstiller i lunsjen, fysisk og / eller digitalt, og få høre siste nytt om løsninger og produkter.
Lunsj serveres i utstillingsområdet.

12.20–12.50

Foredragsholder: Erik Joner, Seniorforsker, Nibio | Alexandra Roos Rassat, Prosjektleder, Norsk Biokullnettverk / Green House | Veronica Hermansen Lilliehöök, Seniorrådgiver, Statsforvalteren i Oslo & Viken | Tore D. Carlsen Daglig leder, anleggsgartner og mester, NorgesJord / Maskin og Utemiljø AS

Samarbeid med Nibio og Norsk biokullnettverk
Moderator for sesjonen: Alexandra Roos Rassat, Norsk biokullnettverk

Innledere:


Veronica Hermansen Lilliehöök, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Oslo & Viken.
Veronicas fagområder er jordhelse, karbonfangst i landbruksjord, regenerativt og økologisk landbruk. Hun kommer fra stillingen som daglig leder i stiftelsen VitalAnalyse.
Veronica vil snakke om muligheter og synergier mellom kompost og biokull. Hun vil også gå litt inn på gjeldende regelverk.

Tore D. Carlsen, Daglig leder NorgesJord / Maskin og Utemiljø AS, AnleggsgartnerMester
Tore er en erfaren «komposterer» og har utviklet en rekke godkjente kompostbaserte jordblandinger som anvendes i urbane miljø. De jobber spesielt med LOD-systemer som bidrar til overvannshåndtering og fordrøying, her har biokull en viktig rolle.

Erik Joner
, Nibio

12.50–12.55

Pause

12.55–13.25

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng, Seniorforsker, NORSUS | Thomas Key Kristiansen, Tidligere Summer REdu-intern, | Eva Brod Forsker, NIBIO

Samarbeid med Norsus


Innledere:


Kari-Anne Lyng,
seniorforsker i NORSUS. Nasjonal statistikk og internasjonalt arbeid innenfor biogass

Thomas Key Kristiansen, Jobbet som REdu-intern i sommer på oppdrag av Biogass Oslofjord. Skal presentere resultatene fra sommerens arbeid med en kartlegging av fiskeavfall til biogass.


Eva Brod,
NIBIO. Hva vi vet og ikke vet om gjødselkvaliteten til biorest fra fiskeslam?

13.25–13.30

Intro til neste bolk

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

13.30–13.40

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

I samarbeid med VEAS, Biogass Oslofjord m.fl

13.40–14.10

Pause og utstillingsvandring

14.10–14.25

Sammenhenger og synergier hydrogen-biogass-pyrolyse

Foredragsholder: Jon Hovland Sjefsforsker, SINTEF Industri

14.25–14.50

Foredragsholder: Kristine Mordal Hessen, Seksjonsleder, seksjon for avfall og grunnforurensning (MAG), Miljødirektoratet | Anne Bøen Seniorrådgiver hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer, Mattilsynet

Miljødirektoratet gir oss en orientering om relevante prosesser i EU og nasjonalt for biologisk avfallsbehandling, som eksempelvis:

  • EUs "Farm to fork" strategi
  • Evaluering av EUs slamdirektiv
  • Status for forskriften for obligatorisk av utsortering matavfall
  • Status for gjennomføring av rammedirektivet for avfall
  • Hovedrapportering under bransjeavtalen for matsvinn
  • Veiledning knyttet til anlegg for biologisk avfallsbehandling

Mattilsynet gir oss en oppdatering på arbeidet med nytt produktregelverk for gjødsel i EU herunder CE-merket gjødsel fra 2022 samt status på revisjonen av den norske forskriften. Vi får også kort orientering om to VKM rapporter som forventes komme i løpet av høsten og som er interessante for bransjen (tungmetaller i gjødselvarer og plantehelserisiko i komposterings- og biogassanlegg).

14.50–15.00

Spørsmål, refleksjoner og avslutning i plenum

15.00–15.30

Tid til individuelle møter og besøk til utstillerne.

Erik Joner

Seniorforsker, Nibio

Henrik Wenzel

Professor, Department of Green Technology / Professor, Life Cycle Engineering, Syddansk Universitet

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Terje Halleland

Energi- og miljøkomiteen, Fremskrittspartiet

Alexandra Roos Rassat

Prosjektleder, Norsk Biokullnettverk / Green House

Veronica Hermansen Lilliehöök

Seniorrådgiver, Statsforvalteren i Oslo & Viken

Tore D. Carlsen

Daglig leder, anleggsgartner og mester, NorgesJord / Maskin og Utemiljø AS

Kari-Anne Lyng

Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng forsker på miljøpåvirkningen til produkter og tjenester gjennom hele livsløpet, og har en spesialisering innenfor avfallssystemer. Hun er koordinator for forskningsområdene avfallsressurser, biogass, energi og transport hos NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. Hun har en doktorgrad fra NMBU med tema biogass.

Thomas Key Kristiansen

Tidligere Summer REdu-intern,

Jobbet som REdu-intern i sommer på oppdrag av Biogass Oslofjord. Skal presentere resultatene fra sommerens arbeid med en kartlegging av fiskeavfall til biogass.

Eva Brod

Forsker, NIBIO

Eva forsker på bruken av organisk avfall som gjødsel. Eva har en doktorgrad på fosforresirkulering, og jobber nå hovedsakelig med gjødselkvaliteten til fiskeslam.

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Jon Hovland

Sjefsforsker, SINTEF Industri

Kristine Mordal Hessen

Seksjonsleder, seksjon for avfall og grunnforurensning (MAG), Miljødirektoratet

Anne Bøen

Seniorrådgiver hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer, Mattilsynet