Bioseminaret 2022

Velkommen til årets bioseminar - årets viktigste fagsamling for deg som jobber med biologiske avfallsressurser.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler innsamling av bioavfall, produksjon av kompost, biogass, biogjødsel og biokull, samt nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

Årets bioseminar vil ha følgende 3 overordnede temaer

1. Verdens matvareforsyning - bransjens rolle
Betydningen av organiske gjødselvarer - hvordan kan bransjen øke relevansen og verdien?
2. Kvalitet i alle ledd
Høyest mulig materialgjenvinning = minst mulig til forbrenning. Men står dette i kontrast til fokus på kvalitetsgjenvinning?
3. "Nedtelling til 2023"

Hva er status på regelverkssiden mht utsortering bioavfall og gjødselregelverket

Arno Rosemarin
, PhD og forsker ved Stockholm Environment Institute - er bekreftet som en av hoved-foredragsholderne med tema forsfor-husholdning.
Vi får høre resultater fra REdu-studentene på årets bioteam har hatt summer internship hos Avfall Norge, i samarbeid med Biogass Oslofjord, BIR og Gasum.

Fysiske og digitale billetter tilgjengelig

Også i år blir Bioseminaret et hybrid seminar med mulighet for både fysisk og digital deltakelse.
For de som møter fysisk inviterer vi til aperitif og middag kvelden i forveien.
Det er et begrenset antall plasser til fysisk deltakelse, så det gjelder å være tidlig ute.
For digital deltagelse i Hopin gjelder egne priser.

Program oppdateres under programfanen.

Avfall Norge har holdt av et begrenset antall rom til seminaret som kan bookes sammen med billetten.

Du kan selvfølgelig velge å booke hotell selv. Dette kan gjøres på https://www.nordicchoicehotels.no/. Avfall Norge har en bedriftsavtale med The Hub og andre hotell i kjeden. Dette betyr at overnatting til seminaret kan bookes med en rabattkode. Det gjøres på følgende vis:

Alle som booker via avtalekoden må logge seg inn (registrere seg som Nordic Choice Hotels medlem). Deretter gå inn på "min side" trykke på bedriftsavtale og legge inn koden 60236179 i feltet "Avtalekoden din"

Det finnes også flere hoteller i ulike prisklasser i umiddelbar nærhet til The Hub.

Hjertelig velkommen!!

Deltageravgift

Fysisk deltagelse kr. 4500,- eks mva medlem
Fysisk deltagelse kr. 6000,- eks mva ikke-medlem
Digital deltagelse kr. 2000,- eks mva medlem
Digital deltagelse: kr 3000,- eks mva ikke-medlem

Selskaper som melder på 5 eller flere deltakere vil få gratis digital tilgang for øvrige ansatte.

Utstilling

Det vil også i år kunne være mulig delta som utstiller på bioseminaret. Ta kontakt hvis dette har interesse.


Tirsdag 27. september

18.00–19.00

Apéritif på the Hub

19.00–21.00

Middag på the Hub

Onsdag 28. september

09.00–15.30

Program (oppdateres)

09.00–09.10

Velkommen til årets bioseminar

Foredragsholder: Jens Måge, Fagrådgiver, Avfall Norge | Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

09.10–10.10

TEMA 1: Verdens matvareforsyning

09.10–09.30

Foredragsholder: Arno Rosemarin Senior Research Fellow / PhD, Stockholm Environment Institute
  • How to improve our nutrient stewardship - and why recycling phosphorus and other nutrients is essential for a safer and more robust food supply
  • Peak Phosphorus – do we still believe this will happen?
  • Risks of adding excessive amounts of P when using animal manure, biogas digestate or sewage sludge in agriculture. The need to manage this using N/P content ratios and knowing the soil-P levels.

09.30–09.50

Sirkulær matproduksjon

09.50–10.10

Fosfor er nødvendig for alt liv og og for matproduksjonen. Hvor er lekkasjene og hvordan kan Norge bli selvforsynt?

10.10–10.30

Pause

10.30–12.00

Kvalitet i alle ledd eller høyest mulig materialgjenvinning?
Høyest mulig materialgjenvinning betyr minst mulig til forbrenning. Men står dette i kontrast til fokus på kvalitetsgjenvinning?
Vi tar debatten.

12.00–13.00

Lunsj

13.00–13.45

Hvor er vi i forhold til målet om 60% materialgjenvinning i 2030?
Hva er status på gjødselvareforskriften?

13.45–14.05

Send mail til jens.mage@avfallnorge.no om du har et prosjekt eller et nytt anlegg du ønsker å fortelle om.

14.05–14.20

Pause

14.20–15.00

REdu-studentene på årets bioteam har jobbet med følgende problemstillinger i deres summer internship:

  • Hvordan øke verdien til biogjødsel i landbruket?
  • Hvordan kommunisere biogassens rolle og potensiale i et helhetlig fornybart energisystem og i en sirkulær bioøkonomi?
  • Kartlegge det samlede potensialet for klimakutt for biogass i Norge.

Vi får presentert resultatene. Hvilke prosjekter kan vi samarbeide om neste år?

15.00–15.30

Hva er viktig at vi jobber med fremover og hvordan kan vi samarbeide?

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er nyansatt rådgiver. Hun startet i Avfall Norge som REdu-intern for et år siden, etter endt masterstudier i fornybar energi på NMBU. Hun jobber i hovedsak med Avfallsforsk, REdu og bio.

Arno Rosemarin

Senior Research Fellow / PhD, Stockholm Environment Institute

https://www.sei.org/people/arno-rosemarin/