Arskonferansen 2024 banner mobile

Brann i avfall: Det vi måler kan vi gjøre noe med

Norsk Industri, Avfall Norge og Samfunnsbedriftene inviterer alle medlemmer i avfalls- og gjenvinningsbransjen til webinar om brannene vi opplever og hvordan vi som bransje kan jobbe sammen for å redusere brannrisiko. Meld deg på nå. Det er gratis og skjer torsdag 27. april kl. 8.30-10.

Beskrivelse
Program


Jo mer vi vet om avfallsbranner og hvor de oppstår, desto bedre står vi rustet til å redusere risiko for brann, og for alvorlige følger. Webinaret gir en introduksjon til den beste forskningen om hvor branner oppstår og hvilke tiltak som kan redusere risiko (RISA Fire Research (tbc)). Vi får høre fra Standard Norge, om deres komitéer for brannrisiko og hva de kan bidra med for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Treindustrien opplevde det samme som vår bransje, med forsikringspremier som føyk til himmels. Vi får høre om deres tiltak for å redusere brannrisiko, og redusere forsikringspremiene.

Dette webinaret er for deg som har ansvar for å unngå branner i avfall, enten det er som øverste ansvarlige for bedriften, som innkjøper av utstyr og forsikringer, eller du prosjekterer anlegg, om du har ansvar for industrivernet – rett og slett: om du vil lære mer om å unngå brann i avfall.

Program, kl. 8.30-10:

  • Hvor oppstår branner? v/RISE Fire research
  • Vi har telt i flere år - dette er hva vi vet. v/Norsk Industri
  • Standarder for bransjen - dette kan vi hjelpe med. v/Standard Norge
  • Hva gjør bransjen videre? – v/ Avfall Norge, Norsk Industri og Samfunnsbedriftene

Webinaret blir tatt opp, og lenke sendt til alle påmeldte, men det er bare om du er med i sanntid at du kan stille spørsmål og gi kommentarer.

Meld deg på HER.

Torsdag 27. april

08.30–10.00

kl. 8.30-10:

  • Hvor oppstår branner? v/RISE Fire research
  • Vi har telt i flere år - dette er hva vi vet. v/Norsk Industri
  • Standarder for bransjen - dette kan vi hjelpe med. v/Standard Norge
  • Hva gjør bransjen videre? – v/ Avfall Norge, Norsk Industri og Samfunnsbedriftene