Brannseminaret 2019

Brann er et av de viktigste temaene innen HMS og behov for informasjon og kunnskapsdeling er stort i bransjen. Derfor arrangerer Avfall Norge for førstegang et seminar om Brann 21. mai.

Beskrivelse
Program

Avfall Norge ser behovet for å redusere antall branner i avfallsbransjens anlegg og ønsker velkommen til brannseminar.

Målsetningen med seminaret er å få delt erfaringer fra de som har hatt branner hos sine anlegg, hvilke konsekvenser som medfulgte og tiltak som må gjøres for å redusere branntilløp og konsekvenser når uhellet er ute.

Når slike branner først skjer er forsikringer avgjørende for videre drift. Avfall Norge har invitert KLP forsikring til å si noe om hva som skal til fra anleggets side for at de gir forsikring til denne type virksomhet.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon presenterer forslag til endringer i forskrift for industrivern og hvordan avfallsbransjen påvirkes av dette.

Dette seminaret peker også på at regelverk og krav må trekke i samme retning og virke etter hensikten. Litt tidligere i mai arrangerer KS Bedrift et seminar som kobler bransjene på tvers og søker å etablere gode, forpliktende samarbeid mellom avfallsbedrifter og brann – og redningsbedriftene.

Tirsdag 21. mai

09.00–09.10

Foredragsholder: Avfall Norge

09.10–09.40

Foredragsholder: Anne Rygh Pedersen. Avd.direktør, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, forebygging og sikkerhet

Presentasjon Avfall Norge 21 Mai 2019 Dsb

09.40–10.10

Foredragsholder: Bjørn Egil Jacobsen. Spesialrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon NSO

Industrivern Branner I Avfallsanlegg Mai 2019

10.10–10.20

Pause

10.20–10.40

Foredragsholder: Guro Kristine Milli. Seniorrådgiver/Partner, Nomiko

Nomikos Presentasjon Om Brann 20 Min Avfall Norge

10.40–11.00

Foredragsholder: Jens Olav Flekke. Daglig leder, Dagligvarehandelens Miljøforum


11.00–11.30

Foredragsholder: Kari Bang. Sikkerhetsrådgiver, Batteriretur

11.30–12.15

Lunch

12.15–12.40

Foredragsholder: Eivind Fykse. Daglig leder, BIR bedrift

Erfaringer med brann Eivind 21052019

12.40–13.00

Foredragsholder: Ole Erik Holbo. Økonomi direktør, TRV Gruppen og Håkon Gjeitnes. Senior forskningsmegler, Söderberg & Partners

God Brannsikring Eller Katastrofe Avfall Norge 21 Mai 2019

13.00–13.20

Foredragsholder: Thomas Holmsen. Dir. HMSK og samfunnsansvar, Ragn Sells og Vidar Svenning Olsen. Driftsdirektør, Ragn Sells

Brann Ragn Sells Hamar 07 07 18 Til Brannseminar Avfall Norge

13.20–13.30

Pause

13.30–13.50

Foredragsholder: Bim Cornelia Kase. Kommunikasjonssjef, Norsk Gjenvinning

190516 Batterifilm Med Ni Kommunikasjon I Bransjen Rundt Batteri V2

13.50–14.10

Foredragsholder: Thomas Nilsen. Seniorrådgiver, KLP skadeforsikring

Avfall Norge Klp

14.10–14.40

Foredragsholder: Per Posti. Daglig leder, Westco

2019 05 21 Westco Miljo Avfall Norge Brannseminar