Bruk av digitale teknologier i FoUI-arbeid og i arbeidshverdagen

I september retter vi oppmerksomheten mot digitalisering og kunstig intelligens. Denne uken vil IFE, Institutt for energiteknikk, dele sin innsikt om deres bruk av digitale teknologier i FOUI-prosjektene sine. I tillegg skal vi se på hvordan man kan bruke chatGPT i sin arbeidshverdag.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 15. september

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: István Szőke Forskningsleder/Avdelingsleder, Institutt for energiteknikk (IFE)

Avdeling for Anvendt nukleærvitenskap (ANS) ved Institutt for energiteknikk (IFE) bruker maskinlæring og kunstig intelligens for å analysere og utnytte eksperimentelle data fra Haldenreaktoren. Lær hvordan disse teknologiene revolusjonerer nukleær forskning og hvordan ekspertisen overføres til andre områder som nukleær sikkerhet, dekommisjonering og robotikk.

08.55–09.15

Foredragsholder: Didrik Støbakk AI-spesialist, Skillsbox

Dette innlegget utforsker praktisk bruk av ChatGPT for å forbedre arbeidshverdagen. Hvilke muligheter gir det og hva må man være obs på.

09.15–09.30

Spørsmål

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

István Szőke

Forskningsleder/Avdelingsleder, Institutt for energiteknikk (IFE)

István Szőke is research manager of the Applied Physical Sciences (APS) department, head of Research for the DECOM Cluster for Decommissioning and Repurposing, Technical leader for IFE's designation as an IAEA Collaborating Centre, Founder of the DigiDECOM workshop and training series, Initiator and responsible for the HADRON, Hazard Aware Digitalisation and Robotics in Nuclear and other domains laboratory of IFE and deputy leader for the Norwegian Nuclear Research Centre (NNRC).

Didrik Støbakk

AI-spesialist, Skillsbox

Didrik Støbakk holder foredrag og introkurs om AI for virksomheter som ønsker å lære hvordan de kan effektivisere arbeidsprosesser. Blant klientene er Norsk kiropraktorforening, IMA og Summa Equity.