Brukt, men ikke brukt opp - hva vet vi om tekstilavfallet?

Både mengden tekstilavfall og interessen for hva vi skal gjøre med alt sammen vokser. Heldigvis vokser også kunnskapen om hva tekstilavfallet består av, samt viljen til å regulere sektoren.

Both the volumes of textile waste, and the interest in what to do with it, is growing. Fortunately, knowledge about what textile waste consists of is also growing, as is the interest to regulate the sector.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

English; for registration and program, scroll down.

I dette webinaret skal vi oppsummere flere ferske rapporter om tekstilavfall i Norge og andre land, samt en rapport som ser på hvorvidt miljøstrategier tar på alvor at dersom tekstilene skal brukes opp, så må det produseres mindre. Klærne vi kvitter oss med er gjerne brukt – men langt i fra brukt opp.

Vi spør:
- Hvordan kan avfallet brukes på best mulig måte for å sikre ny bruk, og hva slags kunnskap gjør oss i stand til å redusere mengden brukte, men ikke oppbrukte tekstiler?
- Hvor mye tekstiler, spesielt syntetiske, blir kastet i Norge? Hva består bortkastede tekstiler av, hvordan og hvorfor oppstår det og hvordan kastes de?
- Hvilke reguleringstiltak vil kunne redusere volumet av tekstilavfall?

Dette er et formidlingsseminar i regi av forskningsprosjektet Wasted Textiles ved SIFO, Oslomet, finansiert av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond med brukerfinansiering fra bl.a Avfall Norge.

Facebook-event including program in English:
https://www.facebook.com/event...

Mandag 23. oktober

08.30–09.00

Coffe and buns

09.00–09.05

Welcome!

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

09.05–09.15

Foredragsholder: Ingun Grimstad Klepp Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

There is a general lack of policies for waste reduction - could Targeted Producer Responsibility (TPR) be the solution?

09.15–09.30

Waste analysis in the Wasted Textiles proejct

Foredragsholder: Frode Syversen, Daglig leder, Mepex | Kristiane Rabben Rådgiver, Mepex Consult AS

09.30–09.45

Method for Picking Analyses of Textiles - REdu Wasted Textiles Summer Project 2023

Foredragsholder: Saeid Sheikhi, MSc student in Information Systems and Business Analytics, Høgskolen Kristiania | Siri Vestengen, Masterstudent samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Camilla Sunde, MSc in Informatics: Digital Economics and Leadership, Universitetet i Oslo (UiO) | Eva Valborg Hovda Masterstudent materialteknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

09.45–09.55

Dutch experiences with waste analyzes on textiles, what kind of brands where found?

Foredragsholder: Hilde van Duijn Head of Global Value Chains, Circle Economy Foundation

09.55–10.00

Experiences from picking analysis in Svalbard

Foredragsholder: Henrik Lystad CEO, Norwaste

10.00–10.15

Pause, kaffe/te

10.15–10.30

How can a producer responsibility scheme be set up to reduce environmental impact?

Foredragsholder: Dina Lingås Konsulent, NORION Consult

10.30–11.00

Questions and discussion

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

Ingun er spesielt opptatt av problemer knyttet til miljø, demokrati og helse og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er også opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Hun arbeider for tiden med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær (hentet fra Oslo Met sine sider)

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Frode Syversen har vært rådgiver i Mepex de 30 siste årene og daglig leder fra 2005. Han har en bred og allsidig kompetanse innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Har vært med på en rekke nasjonale utredninger knyttet til utvikling av rammebetingelser for avfallsbransjen for myndigheter og organisasjoner. Har erfaring med bl.a. avfallsstrategier og -planer, analyser av verdikjeder, miljøanalyser, produsentansvar og innkjøpsprosesser.

Kristiane Rabben

Rådgiver, Mepex Consult AS

Utdannet klesdesigner ved Esmod International 2008. Bred erfaring fra tekstilbransjen, innen distribusjon, design og produksjon. Ferske studier fra HINN og BI innen miljøpsykologi og sirkulærstrategi. Erfaring fra SoMe produksjon innen ombruk, re-design, og reparasjon. Leder for AP2 i Wasted Textiles.

Saeid Sheikhi

MSc student in Information Systems and Business Analytics, Høgskolen Kristiania

Siri Vestengen

Masterstudent samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Camilla Sunde

MSc in Informatics: Digital Economics and Leadership, Universitetet i Oslo (UiO)

Eva Valborg Hovda

Masterstudent materialteknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hilde van Duijn

Head of Global Value Chains, Circle Economy Foundation

Henrik Lystad

CEO, Norwaste

Henrik Lystad har lang erfaring og inngående kjennskap om bransjen fra 16 år i Avfall Norge. Henrik har vært involvert i rammebetingelser og interessepolitisk arbeid innenfor avfallshåndtering og sirkulær økonomi i Norge og EU. Han har vært involvert i en rekke aktiviteter knyttet til blant annet innsamling av avfall, anskaffelser, utvikling av produsentansvaret, biogass og kompostering, energigjenvinning, materialgjenvinning og deponering, samt marin forsøpling og avfallshåndtering i utviklingsland.

Dina Lingås

Konsulent, NORION Consult