Lukk søk

Brusselseminaret

Dette seminaret vil gi en innføring i hvordan EU-samarbeidet fungerer og gi et dypdykk i Kommisjonens nye ambisjoner.

Seminaret tar for seg både status for nye mål og vedtatte direktiver, og den nye ambisiøse miljø- og klimapolitikken som skal bidra til en grønn omstilling av Europas næringsliv.

Beskrivelse
Program

A Green New Deal for Europe - Innhold og betydning for avfallsbransjen

Seminaret vil gi et innblikk i status for innføring av vedtatte EU-direktiver for sirkulærøkonomi med vekt på mål for materialgjenvinning og rammebetingelser for energigjenvinning. Plast, mat og tekstiler er blant avfallstypene som blir belyst.

I tillegg får vi en innføring i den nye ambisiøse miljø- og klimapolitikken som skal bidra til en grønn omstilling av Europas næringsliv. Den omstillingen åpner både muligheter og utfordringer for avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Blant temaene som belyses er:

  • A green new deal for Europe.
    • Klima og sirkulærøkonomi er flaggskipsprosjektet til Europakommisjonens nye president Ursula von der Leyen. Allerede innen utgangen av 2019 legger Kommisjonen frem rammen for Green New Deal. Hvordan berøres avfalls- og gjenvinningsbransjen?
  • Sirkulærøkonomi 2.0 som bidrar til grønn vekst
    • Et nytt veikart for sirkulærøkonomien skal være klart innen utgangen av 2020. Målet er å fremme bærekraftig bruk av ressurser, og design og produktutvikling vil stå sentralt. Sirkulær økonomi kobles i stadig større grad både til klima og biologisk mangfold.


Praktisk informasjon

  • Prisen inkluderer overnatting. Avfall Norge ordner hotell for alle deltakere på Thon Hotel EU

Tirsdag 3. desember

12.00–23.30

1200 - 1300: Vi åpner med en lett lunsj på hotel Martin, Boulevard Charlemagne

1300: Hvem gjør hva og hvordan jobber EU? Kort introduksjon til EUs funksjon og virkemåte. Mulige konsekvenser av brexit. Ny Kommisjon og nytt Parlament: Hva har vi i vente? v/Paal Frisvold

1400: Green Deal for Europe: Gode intensjoner og viktige tiltak – men vil den kunne gjennomføres? Presentasjon av Frans Timmermans plan v/Sandrine Dicxson Decleve, E3G – ledende britisk miljøorganisasjon

1530: Kaffepause

1600: ‘Waste to energy’ v/Dr Ella Stingler, generalsekretær i CEWEP

1700: Innstatsfordelingen – krav og muligheter v/Ragnhild Børke, norsk nasjonal ekspert i DG Miljø

Norge har nylig inngått avtale med EU om å delta i forordningen om ‘innsatsfordeling’ – hvor Norge har påtatt seg å kutte klimagassutslipp med 40 – og kanskje 55 prosent innen 2030 innen sektorene transport, avfall, bygg og landbruk. Hvordan vil dette regelverket fungere i praksis for avfallssektoren?

1930: Middag.
Vi går sammen til restauranten ‘La Maison de Luxembourg’ i rue Luxembourg.

Oppmøte kl 19.30 i resepsjonen i Thon EU hotell.

Onsdag 4. desember

09.30–16.30

Dagen starter på Norges hus før lunsj. Det blir lunsj i Brussel. Dagen avsluttes på Martins Brussel EU kl 1600. Det er hos nok til til å gå tilbake til hotellet Thon Hotel EU for å hente bagasje.

0900: Hvordan jobber Norge og hva er myndighetene opptatt av?
Velkomsthilsen, av ambassadør Rolf-Einar Fife
Kaja Grjotheim, miljøråd ved Norges EU-delegasjon

1000; Status for sirkulærøkonomien i EU: Hva er prognosene i forhold til målene som er satt? Gjennomgang og drøfting av ny politikk og rammevilkår v/Sarah Nelen, DG Miljø, Europakommisjonen

1100: Kaffepause – benstrekk

1130: ESA – Eivind Campbel, 'ESAs konkurranserettslig arbeid - prinsipper, prosedyrer og praksis.’


Retur til Hotel
Martin’s

1230 Lett lunsj

1330: Produsentansvar v/Monika Romenska, EXPRA,

1430 Kaffe og benstrekk

1500 Single use plastic directive v/Venetia Spencer, Generalsekretær i PCEP; Polyolefin Circular Economy Platform

1600 Oppsummering og veien videre v/Nancy Strand, Avfall Norge

16.30 Avreise til Zaventem flyplass


Endringer i program kan forekomme. Følg med for oppdateringer.