Lukk søk

Brusselseminaret 2020

Dette seminaret vil gi en innføring i hvordan EU-samarbeidet fungerer og gi et dypdykk i Kommisjonens nye ambisjoner. Seminaret tar for seg både status for nye mål og vedtatte direktiver, og den nye ambisiøse miljø- og klimapolitikken som skal bidra til en grønn omstilling av Europas næringsliv


Beskrivelse
Program

A Green New Deal for Europe - Innhold og betydning for avfallsbransjen

Seminaret vil gi et innblikk i status for innføring av vedtatte EU-direktiver for sirkulærøkonomi med vekt på mål for materialgjenvinning og rammebetingelser for energigjenvinning. Plast, mat og tekstiler er blant avfallstypene som blir belyst.

I tillegg får vi en innføring i den nye ambisiøse miljø- og klimapolitikken som skal bidra til en grønn omstilling av Europas næringsliv. Den omstillingen åpner både muligheter og utfordringer for avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Blant temaene som belyses er:

  • A green new deal for Europe.
    • Klima og sirkulærøkonomi er flaggskipsprosjektet til Europakommisjonens nye president Ursula von der Leyen. Allerede innen utgangen av 2019 legger Kommisjonen frem rammen for Green New Deal. Hvordan berøres avfalls- og gjenvinningsbransjen?
  • Sirkulærøkonomi 2.0 som bidrar til grønn vekst
    • Et nytt veikart for sirkulærøkonomien skal være klart innen utgangen av 2020. Målet er å fremme bærekraftig bruk av ressurser, og design og produktutvikling vil stå sentralt. Sirkulær økonomi kobles i stadig større grad både til klima og biologisk mangfold.


Mer informasjon om programmet kommer!

Tirsdag 17. november

Onsdag 18. november