Lukk søk

Brusselseminaret 2020

Dette seminaret vil gi en innføring i hvordan EU-samarbeidet fungerer og gi et dypdykk i Kommisjonens nye ambisjoner. Seminaret tar for seg både status for nye mål og vedtatte direktiver, og den nye ambisiøse miljø- og klimapolitikken som skal bidra til en grønn omstilling av Europas næringsliv


Beskrivelse
Program

Velkommen til årets Brusselseminar i november. Seminaret vil ta for seg:

  • Hva betyr EUs Grønne giv for avfallsbransjen?
  • EUs nye aksjonsplan for Sirkulærøkonomi 2.0
  • Innhold og betydning for avfallsbransjen

Årets Brusselseminaret vil gi en innføring i hvordan EU-samarbeidet fungerer og gi et dypdykk i den nye aksjonsplanen for Sirkulærøkonomi som EU- kommisjonen la frem den 4. mars i år.

Seminaret tar for seg både status for eksisterende gjenvinningsmål og vedtatte direktiver, og den nye ambisiøse miljø- og klimapolitikken som skal bidra til en grønn omstilling av Europas næringsliv. Deltakerne vil få innblikk i status og innhold i nye EU-direktiver for sirkulærøkonomi med vekt på mål for materialgjenvinning og rammebetingelser for energigjenvinning. Plast, mat og tekstiler er blant avfallstypene som blir belyst. Nye krav til separat innsamling og utvidet produsentansvar vil også bli belyst og diskutert med representanter fra EU- kommisjonen og europeiske bransjeorganisasjoner for avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Detaljert program følger.


Tirsdag 17. november

Onsdag 18. november