Brusselseminaret 2020

EU går foran, klarer Norge å henger med?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Velkommen til årets Brusselseminar

Årets seminar tar for seg både status for eksisterende gjenvinningsmål og vedtatte direktiver, og den nye ambisiøse miljø- og klimapolitikken som skal bidra til en grønn omstilling av Europas næringsliv.

Seminaret vil ta for seg:

  • Sirkulærøkonomi 2.0 - siste nytt fra Brusssel
  • Ny politikk og regelverk
  • Taksonomien - hva betyr det for oss
  • Bransjens mulighetsrom og nye forretningsmuligheter

Vi setter av tid til diskusjoner, spørsmål og svar i hver bolk.

Deltageravgift:
kr. 3500,- pr person
kr. 6000,- for to deltagere
Kr. 9500,- for tre deltagere
kr. 10 000 for 4-10 deltagere


Få fysiske plasser AVLYSES:
På grunn av endrede smittevernregler gjøres seminaret heldigitalt.

Torsdag 26. november

13.00–13.05

Velkommen

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

13.05–13.30

Foredragsholder: Federico Porra , European Commission

Hva skjer i Brussel? Vi tar pulsen på EUs aktivitetsnivå og spør: Hvor står EUs arbeid med sirkulærøkonomien?

Vi får også Kommisjonens vurdering av sirkulærøkonomiske tiltak for produkters livsløp, ved Federico Porra, Policy Officer, Circular Economy, DG Environment, European Commission

13.30–14.30

Foredragsholder: Vanya Veras, Generalsekretær, Municipal Waste Europe | Suzanna Pflüger, Secretary General, European Biogas Association | Venetia Spencer Secretary General, Polyoefin Circular Economy Platform
  • Ny politikk og regelverk på tekstilområdet, hva kan vi forvente oss? Hva kan vi forvente oss?
  • Biogassens rolle i EUs Green Deal. Nye ambisjoner og ny strategi.
  • EUs plaststrategi. Hva gjelder, hva kommer?


14.30–14.45

Pause

14.45–15.05

Foredragsholder: Maxime Pernal Policy Officer, CEWEP

Krav til grønn investering - Hva betyr det for avfallsforbrenningssektoren?

Maxime Pernal, Policy Officer, CEWEP

15.05–15.20

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Paal Frisvold , Avfall Norge

Hva kan vi forvente oss - og på hvilke sektorer?

15.20–15.40

Foredragsholder: Christoffer Back Vestli Seconded National Expert, European Commission, Directorate-General for Environment

Samtale med Christoffer Back Vestli, fra hans nye stilling i Kommisjonen, om de siste konklusjonene i EUs råd om sirkulærøkonomi-strategien; tekstil, batterier, EE, emballasje.

15.40–16.00

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Paal Frisvold , Avfall Norge

- Hvordan kan vi medvirke og påvirke?

- Hvor ligger de nye forretningsmulighetene?

16.00–16.00

Slutt

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Federico Porra

Policy Officer, Circular Economy, DG Environment

Vanya Veras

Generalsekretær, Municipal Waste Europe

Vanya Veras har mer enn 15 års erfaring med avfalls- og gjenvinningspolitikk, -regulering og -systemer. Hun har vært generalsekretær i Municipal Waste Europe siden 2012.

Suzanna Pflüger

Secretary General, European Biogas Association

Venetia Spencer

Secretary General, Polyoefin Circular Economy Platform

Maxime Pernal

Policy Officer, CEWEP

Paal Frisvold

Paal Frisvold har jobbet med Norges forhold til EU, og spesielt utviklingen av EUs klima- og energipolitikk, siden 1997. Han bygget opp EU-arbeidet til Miljøstiftelsen Bellona, Brusselkontoret og GeelmuydenKiese, og var Norsk Industri sin representant i Brussel. I 2014 gav han ut boken Mot Europa - historien om et nølende Norge. Nå er Paal Frisvold engasjert av Avfall Norge til å jobbe med EU-spørsmål knyttet til vår bransje.

Christoffer Back Vestli

Seconded National Expert, European Commission, Directorate-General for Environment