CLOCC - Avfall Norges internasjonale satsning

Velkommen til Webinar om CLOCC for avfalls- og gjenvinningsbransjen! Gjennom bistandsprosjektet Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC) skal Avfall Norge, sammen med sine samarbeidspartnere, bidra til å redusere marin forsøpling fra utviklingsland.

Beskrivelse
Program


CLOCC er støttet av Norad, og er en del av bistandsprogrammet mot marin plastforsøpling. Prosjektet har som formål å redusere marin forsøpling fra utviklingsland gjennom å forbedre avfallshåndteringen lokalt. Prosjektet er i første rekke rettet mot Indonesia og India, og skal gi opplæring og mentorbistand fra nasjonale og internasjonale eksperter innen avfallshåndtering.

Vi vil presentere CLOCC, og arbeidet vårt. Vi vil fortelle om vårt internasjonale samarbeid, og muligheter for å engasjere seg.

Gratis deltakelse.

Påmelding:

Torsdag 14. januar

10.00–11.30

Kort intro om Clean Oceans through Clean Communities, CLOCC

Sigve Ånderå, prosjektleder CLOCC

Bakgrunn og historikk

Jens Måge, rådgiver CLOCC

Det norske bistandsprogrammet for marin plastforsøpling

Norad

Hva er oppnådd så langt og veien videre? Statusoppdatering

Sigve Ånderå, prosjektleder CLOCC

Hvordan skape endring? Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) og blended learning

Aditi Ramola, Technical Director ISWA og rådgiver CLOCC

Hvorfor engasjere seg internasjonalt

Jan-Egil Korseberg, tidligere daglig leder RIR og konsulent JEK Utvikling

Diskusjon og idemyldring - hvordan kan bransjen bidra?