Harmonization of Waste Collection Across Municipalities and Regions - ISWA webinar

Webinar 2 i serien europeiske rundebordsdiskusjoner i regi av ISWA. Tema er innsamling av avfall - går vi mot mer harmonisering i Europa?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Gratis webinar for medlemmer av Avfall Norge. Hvilke erfaringer har man i ulike europeiske land,- hvilke innsamlings- og logistikkløsninger fungerer best?

For nærmere informasjon om webinaret og påmelding følg linken under:

https://www.iswa.org/event/reg...

Tirsdag 23. november

14.00–14.05

Introduction and welcome

Foredragsholder: Arne Ragossnig, CEO, RM Umweltkonsulenten ZT GmbH | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

14.05–14.15

Status of Harmonization of Waste Collection Across Europe

Foredragsholder: Jürgen Jacoby Ansvarlig salg og forretningsutvikling, Envac Scandinavia AB

14.15–14.25

Advantages and challenges regarding collection harmonization in Germany

Foredragsholder: Dr. Armin Vogel Head of Business Unit, SSI Schäfer

14.25–14.35

Mandatory Collection Schemes in Denmark

Foredragsholder: Ole Morten Petersen Direktør, DAKOFA

14.35–14.45

Foredragsholder: Nagore Peñalva Bengoa Technical Director, Gipuzkoa’s Waste Consortium

Gipuzkoa is the most advanced province in Spain in selective collection of municipal waste, with 58%.

Recently they have built all kinds of treatment facilities, which allows them not to need landfills.

In Gipuzkoa they already meet the EU objectives.

They have experience with different collection systems whose advantages and disadvantages will be explained in the presentation.

14.45–14.55

Foredragsholder: Mona Nordhammer Sæther Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

The Nordic countries have developed a joint set of waste sorting labels. The goal is equal labeling on the packaging, on the waste bin at home and at work, and in the public space, to make it easier for consumers to sort waste correctly.

The background for the project is a major effort to harmonize the collection and treatment of waste in order to achieve 65% material recycling in line with EUs waste targets.

14.55–15.45

Roundtable Discussions - meet European collagues

15.45–16.00

Main outcomes from the roundtable discussion and conclusions

Arne Ragossnig

CEO, RM Umweltkonsulenten ZT GmbH

Arne Ragossnig er visepresident i ISWA.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Jürgen Jacoby

Ansvarlig salg og forretningsutvikling, Envac Scandinavia AB

Jürgen Jacoby har en doktorgrad i energiteknologi fra KTH Royal Institute of Technology i Stockholm. Han er medlem i ISWAs arbeidsgruppe for innsamling og logistikk, samt ISWAs EU-gruppe.

Dr. Armin Vogel

Head of Business Unit, SSI Schäfer

Head of Business Unit Products and Equipment and Head of Business Unit Waste and Packaging bei SSI SCHÄFER, and President of German RETech Partnership e.V.

Direktør, DAKOFA

Ole Morten Pedersen har vært direktør i Dakofa siden 2012, og før det var han direktør i BOFA. BOFA er det kommunale avfallsselskapet på Bornholm i Danmark.

DAKOFA er et nettverk for avfall og ressurser i Danmark

Nagore Peñalva Bengoa

Technical Director, Gipuzkoa’s Waste Consortium

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge