Datadrevet innovasjon for fremtiden

Avfallsbransjen skal digitaliseres! Stadig flere digitale løsninger dukker opp: fra kunstig intelligens til registrering og datainnhenting. Slike løsninger vil effektivisere både sortering, innsamling, og gjenvinning av råvarer. Men hva er egentlig disse løsningene man kan benytte seg av? Vi skal se nærmere på noen av dem i dette webinaret.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Samtale: Hvor er vi i dag og hva trenger vi?

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

08.50–09.05

Tjenesteutvikling med digitale virkemidler

Foredragsholder: Jan Haakon Ellefsen Killerud Tjenesteutvikler, Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

09.05–09.20

Foredragsholder: Hermund Arntzen Dale Prosjektleder, Smart Innovation Norway

Hva kan avfalls- og gjenvinningsbransjen lære av emballasjebransjen? Prosjektet MOMAI skal mobilisere virksomheter i emballasjeindustrien til å ta i bruk kunstig intelligens. Prosjektet retter seg mot virksomheter som ønsker å ta sine første skritt mot AI, enten dette er å få kunnskap om feltet eller å starte prosjekter for å implementere teknologien i sin virksomhet. Prosjektleder presenterer erfaringer så langt i prosjektet og forteller om planer videre.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Jan Haakon Ellefsen Killerud

Tjenesteutvikler, Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Jan Haakon Ellefsen-Killerud er utdannet ingeniør innen energi og miljø, og har 14 års erfaring fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i Oslo. REG har tradisjonelt jobbet mest med fysisk tjenesteutvikling, men digitaliseringen og behovet for å jobbe mer med smidig, småskala tjenesteutvikling, har gjort at mye er arbeidet er flyttet «i skyen». I innlegget vil han snakke om hvordan dette kan gjøres med forholdsvis lite ressurser, og hvordan det gjør at man kan komme raskere fra idé til ferdig produkt.

Hermund Arntzen Dale

Prosjektleder, Smart Innovation Norway

Hermund er prosjektleder i Smart Innovation Norway. Han har prosjekterfaring fra energimarkeder, pilotering og utvikling av kunstig intelligens. Han leder for tiden prosjektet MOMAI, som skal mobilisere emballasjeindustriens verdikjede til å ta i bruk kunstig intelligens.