Datadrevet logistikk

Først denne fredagen får vi innsikt i forskning ved TØI om fremtidens godstransport. I tillegg presenteres to forskningsprosjekter hos SINTEF. Den ene prosjektet handler om datadrevet anleggsplass. Det andre om hvordan netthandelen optimaliserer sin transport. Hva kan avfallsbransjen lære av deres metoder?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Inger Beate Hovi Forskningsleder Næringsøkonomi og godstransport, TØI Transportøkonomisk institutt

Hvilke trender og teknologier må næringslivet herunder avfalls- og gjenvinningsbransjen ta høyde for og integrere i egen transport-planlegging?

08.50–09.05

Foredragsholder: Signe Riemer-Sørensen Forsker, SINTEF Digital

I Norge står anleggsmaskiner på tomgang opp imot halvparten av arbeidstimene. I tillegg står de bak en femtedel av klimagassutslippene fra bygg- og anleggssektoren. Forestill deg i stedet et anleggsprosjekt hvor alle maskiner alltid vet hvor de andre er, hva de holder på med og kjenner den optimale organisering av arbeidet. For å realisere dette samarbeider Skanska, SINTEF, Ditio og Volvo om å utvikle algoritmer som dynamisk kan kartlegge anleggsplassen og tilhørende aktiviteter, identifisere suboptimale kjøremønstre, gjenkjenne effektive rutevalg og finne ut hvilke maskiner som trenges hvor, og koordinere samarbeidet mellom dem. Dette vil redusere både tomgangskjøring og klimagassutslipp og i tillegg være et skritt på veien mot autonome anleggsplasser.

09.05–09.20

Foredragsholder: Milan De Cauwer PhD, SINTEF Digital

E-commerce has been experiencing rapid growth over the last decade. The consequence is an increasing number of last-mile deliveries from distribution warehouses to consumer’s doorsteps potentially putting a heavy strain on local traffic networks as well as the environment.

Optimising last-mile deliveries relies on an accurate description of both the usable local network and associated metadata (road type, speed limits, traffic restrictions). Distribution Innovation and SINTEF are collaborating to increase the quality of available information using machine learning. As an example, poorly drawn or infrequently updated knowledge about the local usable network for distribution will lead optimization algorithms to suggest suboptimal routing decisions.

In a broader context, gaining more accurate world representations through data-driven methods is crucial for the success of any kind of reliable autonomous logistics solution whether being delivery services, transport of people, or any logistics system we wish to increase the economic and environmental efficiency of.

09.20–09.30

Spørsmål

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Inger Beate Hovi

Forskningsleder Næringsøkonomi og godstransport, TØI Transportøkonomisk institutt

Inger Beate Hovi har arbeidet ved TØI siden 1991. Hun er utdannet samfunnsøkonom (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo.

Signe Riemer-Sørensen

Forsker, SINTEF Digital

Signe Riemer-Sørensen, PhD, er forsker i SINTEF Digital med ekspertise innenfor utviklingen av hybride maskinlærings-modeller som kombinerer datadrevne metoder og domenekunnskap rettet mot bruk på industrielle data innenfor energi, bygg og anlegg samt logistikk.

Milan De Cauwer

PhD, SINTEF Digital

Milan De Cauwer, PhD, is a researcher at SINTEF Digital with interest in applied machine learning and discrete optimisation for decision support in various industrial settings such as logistics, asset management and maintenance.