Hvordan kan Norge lykkes med å resirkulere kritiske råvarer?

Torsdag 29. februar lanserer Nordic Working Group for Circular Economy (NCE) og Nordic Innovation rapporten "Recycling of Critical Raw Materials in the Nordics". Avfall Norge inviterer til panelsamtale og after work i vår Sirkulærhub i etterkant av det nordiske lanseringswebinaret.


Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Rapporten "Recycling of Critical Raw Materials in the Nordics" ser på mulighetene for å resirkulere kritiske råmaterialer i Norden, og er laget på oppdrag for Nordisk ministerråds arbeidsgruppe for sirkulærøkonomi, NCE, og Nordic Innovation i samarbeid med Nordic Energy Research og NordForsk.

Rapporten lanseres i en digital sending torsdag 29. februar kl. 13-14:30, der nordiske beslutningstakere og representanter for gjenvinningsindustrien vil kommentere behovet for og viktigheten av at også Norden resirkulerer mest mulig av kritiske råmaterialer som er i omløp.

MER INFO OG PÅMELDING HER


Hva er mulighetene i Norge?

I etterkant av rapportlanseringen inviterer Avfall Norge i samarbeid med NCE til en panelsamtale der tema er hvordan Norge kan bidra til økt resirkulering av kritiske råmaterialer. Hit kommer en av forfatterne av rapporten, Karl Kristensen i Bergfald Miljørådgivere, og representanter for Norsirk og Eyde-klyngen, samt medlemmer av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen (V), Linda Monsen Merkesdal (Ap) og Lars Halrbrekken (SV).

Program (foreløpig):

  • 15:00: Velkommen til kaffe og mingling
  • 15:15: Panelsamtale
  • 16:15: After work med lett bevertning
  • 17:30: Avslutning

Panelsamtalen kan også følges digitalt.

Kritiske råmaterialer - et hett tema

Den grønne omstillingen krever store mengder kritiske råmaterialer. I dag er det særlig Kina som henter ut og selger svært mange av disse. Også Russland gjør gode penger på å selge palladium til verdensmarkedet (se kartet over de største produsentene av kritiske råmaterialer under). EU er tydelige på at de ønsker å bli mindre avhengig av å kjøpe kritiske råvarer fra ikke-demokratiske land, og at de har som mål at Europa skal resirkulere mest mulig av de kritiske råmaterialene som allerede i omløp.

EU kommer gjennom Critical Raw Materials Act med nye krav for gjenvinning av kritiske råmaterialer. Hvordan dette berører Norge, og hvilke muligheter for verdiskapning det gir er tema under panelsamtalen.

Vi anbefaler at alle som ønsker å delta på dette arrangementet også får med seg den nordiske lanseringen og presentasjon av rapporten kl. 13 - se lenke til påmelding lenger opp.

Torsdag 29. februar

15.00–15.15

Velkommen, kaffe og mingling

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

15.15–15.25

En overordnet oppsummering av rapportens hovedbudskap

Foredragsholder: Karl Kristensen Miljørådgiver, Bergfald Miljørådgivere

15.25–15.30

Foredragsholder: Stine Skagestad Leder sirkulær omstilling, Eydeklyngen

Eyde-klyngen presenterer sine synspunkter om muligheten for å utvikle en verdikjede for resirkulering av kritiske råmaterialer på norsk/nordisk nivå, som oppspill til påfølgende panelsamtale.

15.30–15.35

Foredragsholder: Zlatko Kazaz Driftsdirektør, Norsirk AS

Norsirk presenterer sine synspunkter om muligheten for å utvikle en verdikjede for resirkulering av kritiske råmaterialer på norsk/nordisk nivå, som oppspill til påfølgende panelsamtale.

15.35–16.00

Panelsamtale

Foredragsholder: Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant for Venstre, Stortinget | Kåre Fostervold, - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge | Linda Monsen Merkesdal, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Stortinget | Lars Haltbrekken Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Stortinget

16.00–17.30

Mat og prat om gjenvinning av kritiske råmaterialer

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Miljørådgiver, Bergfald Miljørådgivere

Karl Kristensen er medforfatter av rapporten "Recycling of Critical Raw Materials in the Nordics" (2024). Han arbeider hovedsakelig med sirkulærøkonomi, mineraler, avfall og miljøgifter. Han kom til Bergfald Miljørådgivere i 2016 fra Bellona, der han var fagrådgiver med tilsvarende fagområder.

Utdannelse: Cand scient i biokjemi fra UiB.

Stine Skagestad

Leder sirkulær omstilling, Eydeklyngen

Stine leder for sirkulær omstilling i Eyde-klyngen og koordinerer arbeidet i klyngen for en overgang fra en lineær til en sirkulær økonomi i prosessindustrien. Stine har de siste årene jobbet mye med sidestrømsutnyttelse og industriell symbiose som en del av overgangen til en sirkulær økonomi. Hun har over 15 års erfaring fra prosessindustrien hos både Elkem, Alcoa og Eramet Norway. Hun har jobbet med energieffektivisering, energiledelse og nærmere 9 år som teknisk sjef ved Eramet Norway Kvinesdal.

Zlatko Kazaz

Driftsdirektør, Norsirk AS

Zlatko er driftsdirektør i Norsirk, et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Norsirk samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til sine kunders produsentansvar.

Ola Elvestuen

Stortingsrepresentant for Venstre, Stortinget

Ola er stortingsrepresentant fra Oslo, har siden han kom inn på Stortinget i 2013 vært representant i Stortingets Energi- og miljøkomite. Han var parlamentarisk nestleder i Venstre i 2013-2018 frem til han ble klima- og miljøminister i 2018-2020. Ola er for tiden også medlem av Nordisk råd.

Linda Monsen Merkesdal

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Stortinget

Linda er stortingsrepresentant fra Hordaland, og er medlem av Stortingets Energi- og miljøkomite fra 2021. Hun er utdannet vernepleier og arbeidet som hjelpepleier fra 1996, var miljøarbeider ved Voss barnevernsenter 2009–2014 og avdelingsleder ved Nav i Voss fra 2018.

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Stortinget

Lars er fra Sør-Trøndelag og ble valgt inn på Stortinget i 2017, og har siden vært medlem av Stortingets Energi- og miljøkomite. Han har erfaring som rådgiver i Norsk Bonde og Småbrukerlag, og har vært leder av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.