Lukk søk

Deponiseminar og farlig avfallseminar

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norges årlige deponiseminar og seminar for farlig avfall avholdes i år som 1-dagers seminarer med mulighet for digital deltagelse. I tillegg har vi lagt seminarene etter hverandre og laget en pakkepris for de som ønsker å delta på begge seminarene.


Pris:
4500 kr for én dag (6500kr for ikke-medlem)
6500 kr for to dager (8500kr for ikke-medlem)

2000 kr for én dag digitalt
3000 kr for begge dager digitalt

Middag: 1000 kr for middag 24. november.
______

Programmet oppdateres fortløpende

Deponiseminar 24. november

Seminaret vil være 3-delt:
Første del – Håndtering av rene jordmasser - hvordan sikre kontroll
Andre del – PFOS håndtering og renseløsninger
Tredje del – Beredskap mtp eksplosiver og ammunisjon

Farlig avfall seminar 25. november

Du får bla. siste nytt fra Miljødirektoratet, lære mer om "tomt og tørt", status for krav til BAT i tillatelser og siste nytt fra DSB.


Viktig! Alle som hadde booket overnatting til mars, må bestille på nytt til hotellet, da alle gamle bookinger nå er fjernet.


Booking av overnatting

Bestill innen 9. november for å være garantert rom til avtalt pris. (925 NOK pr enkeltrom inkl. frokost). Overnatting bookes med følgende bookingkode: GR020178

Reservasjonene kan gjøres ved å ringe på tlf 23193333, eller ved å sende mail til: q.hotel33@choice.no

Det er viktig at dere sier ifra til hotellet innen 14 dager før (9. november) dersom du må kansellere rommet de har bestilt. De som kansellerer etter denne dato vil bli belastet for overnatting.

Tirsdag 24. november

10.00–10.10

Foredragsholder: Randi Warland Kortegaard Daglig leder, Norsk Gjenvinning m3

Kort intro av Deponigruppa i Avfall Norge, annen praktisk info

10.10–10.30

Foredragsholder: Karen Marie Haug Senioringeniør, seksjon for avfall og grunnforurensing, Miljødirektoratet

TBD

10.30–10.50

Rene massetipper som deponi - utfordringer for bransjen

Foredragsholder: Sverre Huse-Fagerlie Fagsjef avfall og gjenvinning, MEF

10.50–11.10

Sporbarhet og dokumentasjon av bygg- og riveavfall

Foredragsholder: Randi Warland Kortegaard Daglig leder, Norsk Gjenvinning m3

11.10–11.25

Pause, 15 minutter

11.25–11.45

TBD

Tiltaksplaner og status i arbeidet

11.45–12.05

Foredragsholder: Gjis Breedveld Teknisk direktør GeoMiljø, NGI

Vil det bli deponibehov?

12.05–12.25

Vannrenseløsning av PFAS

Foredragsholder: Fredrik Korpe Daglig leder, Mivanor

12.25–13.25

Lunsj

13.25–13.45

Foredragsholder: Harald Berge Driftsleder deponi, ROAF

Erfaring med vannrenseløsninger

13.45–14.05

Foredragsholder: Arne Lærdal Sjefingeniør, DSB

Forventninger og krav til beredskap ift. eksplosiver i avfall som mottas

14.05–14.25

TBD

Hva inneholder egentlig sprengsteinsdeponier og hva er utlekkingsrisikoen?

14.25–14.40

Pause, 15 minutter

14.40–15.00

Foredragsholder: Thomas Jølstad Henriksen Daglig leder, Nes Miljøpark

Hva er årsaken til at man etablerer ordinært deponi?

15.00–15.15

Foredragsholder: Randi Warland Kortegaard Daglig leder, Norsk Gjenvinning m3

Spørsmål, oppsummering og avslutning

19.00–21.30

Middag

Onsdag 25. november

09.00–09.30

Foredragsholder: Ingebjørg Svindland Senioringeniør, Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er invitert for å gi en oppdatering og relevant informasjon til farlig avfallsbransjen.

09.30–10.00

Industrivern - nye krav til bransjen

Foredragsholder: Sjur Berge , Catch 112 Brann & Redning AS

10.00–10.30

Når blir forurenset jord og avfall fra riveprosjekter til farlig avfall? Når kommer regelverkene til anvendelse, Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn og klassifisering av farlig avfall?

10.30–10.45

Pause

10.45–11.15

«Tomt & tørt – kan emballasje som har inneholdt farlige stoffer materialgjenvinnes?

Foredragsholder: Mirja Emilia Ottesen , Nomiko

11.15–11.45

Foredragsholder: Richard Østby , Oslo kommune, Renovasjon og Gjenvinningsetaten

Denne gang fra Oslo kommune Renovasjon og Gjenvinningsetaten (REG)

12.00–13.00

Lunsj

13.00–13.30

Behandlingskapasiteten for farlig avfall sprengt?

Foredragsholder: Morten Vinnstad , Renor

13.30–14.00

Ultrafine partikler i arbeidsmiljøet – en helserisiko vi kan forebygge

Foredragsholder: Karl-Christian Nordby , Stami

14.00–14.15

Pause

14.15–14.20

Appen som bare ble et smilefjes

Foredragsholder: Marianne Wiker Stensland , Oslo kommune, Renovasjons og Gjenvinningsetaten

14.20–14.40

BAT tillatelser - hva er status?

Foredragsholder: Kristin Espeset Senioringeniør, Fylkesmannen i Rogaland

14.40–15.00

Sikkerhetsrådgiverens status og utfordrende funksjon innen farlig avfallsområdet. TBD

15.00–15.15

Pause

15.15–15.45

Nytt fra DSB

Foredragsholder: Arne Lærdal Sjefingeniør, DSB

15.45–16.45

Verdens miljøtilstand - og betydningen av avfallshåndtering

Foredragsholder: Dag Olav Hessen Professor - Senter for biogeokjemi i Antropocen, Institutt for biovitenskap, UiO

Randi Warland Kortegaard

Daglig leder, Norsk Gjenvinning m3

Daglig leder i Norsk Gjenvinning m3 som driver med gjenbruk og mottak av masser fra bygg- og anleggsbransjen. Har jobbet 9 år i Miljødirektoratet (i industriavdelingen tilknyttet konsesjoner av industri og deponier), og som miljøgeolog i Multiconsult. Har også vært avdelingsleder i R3 Entreprenørs miljørådgivningsavdeling som er konsulenter som kartlegger bygg som skal rives.

Karen Marie Haug

Senioringeniør, seksjon for avfall og grunnforurensing, Miljødirektoratet

Sverre Huse-Fagerlie

Fagsjef avfall og gjenvinning, MEF

Gjis Breedveld

Teknisk direktør GeoMiljø, NGI

Fredrik Korpe

Daglig leder, Mivanor

Harald Berge

Driftsleder deponi, ROAF

Arne Lærdal

Sjefingeniør, DSB

Thomas Jølstad Henriksen

Daglig leder, Nes Miljøpark

Ingebjørg Svindland

Senioringeniør, Miljødirektoratet

Sjur Berge

Mirja Emilia Ottesen

Richard Østby

Fagarbeider/Fungerende Driftsleder. Seksjon for farlig avfall og minigjenbruk. Renovasjons og Gjenvinningsetaten. Oslo Kommune.

Morten Vinnstad

Karl-Christian Nordby

Marianne Wiker Stensland

Kristin Espeset

Senioringeniør, Fylkesmannen i Rogaland

Saksbehandler for farlig avfallsanlegg, biloppsamlere, avfallsforbrenningsanlegg, metallgjennvinngsbedrifter og deponier. Har gjennomført mange tilsyn på rivetiltak (store næringsbygg) der fokus har vært håndtering av det farlige avfallet. Arbeider også med utslippstillatelser for næringsmiddelindustri.

Dag Olav Hessen

Professor - Senter for biogeokjemi i Antropocen, Institutt for biovitenskap, UiO