Deponiseminar og farlig avfallseminar - webinar

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norges årlige deponiseminar og seminar for farlig avfall avholdes i år som 1-dagers webinarer. I tillegg har vi lagt webinarene etter hverandre og laget en pakkepris for de som ønsker å delta på begge webinarene.


Pris:
2000 kr for én dag
3000 kr for begge dager

_______

Programmet oppdateres fortløpende

Deponiseminar 24. november

Seminaret vil være 3-delt:
Første del – Håndtering av rene jordmasser - hvordan sikre kontroll
Andre del – PFOS håndtering og renseløsninger
Tredje del – Beredskap mtp eksplosiver og ammunisjon

Farlig avfall seminar 25. november

Du får bla. siste nytt fra Miljødirektoratet, lære mer om "tomt og tørt", status for krav til BAT i tillatelser og siste nytt fra DSB.


Viktig! På grunn av endring fra seminar til webinar må alle som hadde booket overnatting huske å avbestille.

Tirsdag 24. november

10.00–10.10

Foredragsholder: Geir Sørensen Senior rådgiver, Stena Recycling

Kort intro av Deponigruppa i Avfall Norge, annen praktisk info

10.10–10.30

Foredragsholder: Thomas Hartnik Leder for Forskning, Utvikling og Innovasjon, Lindum AS

Thomas vil redegjøre for hvilke endringer EU har vedtatt og hvilke konsekvenser endringene har når de blir implementert i norsk regelverk

10.30–10.50

Rene massetipper som deponi - utfordringer for bransjen

Foredragsholder: Sverre Huse-Fagerlie Fagsjef avfall og gjenvinning, MEF

10.50–11.10

Foredragsholder: Thorleif Østmoe Miljørådgiver, Øst-Riv AS

Sporbarhet på avfallet, og forslag til endring i regelverket for å unngå ulovlig massehåndtering.

11.10–11.25

Pause, 15 minutter

11.25–11.45

Foredragsholder: Gjis Breedveld Teknisk direktør GeoMiljø, NGI

Vil det bli deponibehov?

11.45–12.05

Foredragsholder: Gjis Breedveld Teknisk direktør GeoMiljø, NGI

Kort oppsummering av kartleggingen av PFAS-forurensinger ved flystasjonene siden 2012, gjennomførte tiltak og saneringer per 2020, og framtidige planer.

12.05–12.25

Foredragsholder: Anders Are Prosjekteringsingeniør, Mivanor

En effektiv metode for å fjerne PFASer fra vann er adsorpsjon. Det finnes flere muligheter til å etablere en tilstrekkelig kontakt mellom vann og adsorbent. Mivanor har valgt å tilpasse metoden «Rotating Packed Bed» til industrielt bruk i lag med vår samarbeidspartner SpinChem AB i Sverige.

Renseprosessen er ofte mer kompleks enn selve adsorpsjonen. Det er ofte behov for forbehandling av vannet, avhengig av andel forstyrrende innholdsstoffer.

Anders skal presentere teknologien og vise et eksempel på forbehandling for en spesifikk type vann – avrenning fra PFAS holdige jordmasser.

12.25–13.25

Lunsj

13.25–13.45

Erfaring med vannrenseløsninger

13.45–14.05

Foredragsholder: Arne Lærdal Sjefingeniør, DSB

Forskriftsendring som
gjør det mulig for kommunale betjente mottaksanlegg
å motta og oppbevare pyroteknisk avfall uten
tillatelse.

14.05–14.25

Hvilke vurderinger ble gjort for å la massene ligge i Brånåsdalen?

Foredragsholder: Lars Gundersen Prosjektleder Miljøteknikk, Lillestrøm kommune

14.25–14.40

Pause, 15 minutter

14.40–15.00

Foredragsholder: Thomas Jølstad Henriksen AF Decom, Nes Miljøpark

Etablering og drift av deponiet som et verktøy ved gjenvinning av avfall og produksjon av tilslag.

15.00–15.15

Foredragsholder: Geir Sørensen Senior rådgiver, Stena Recycling

Spørsmål, oppsummering og avslutning

Onsdag 25. november

09.00–09.30

Foredragsholder: Ingebjørg Svindland Sjefsingeniør, Miljødirektoratet, seksjon for sirkulær økonomi

Miljødirektoratet er invitert for å gi en oppdatering og relevant informasjon til farlig avfallsbransjen.

09.30–10.00

Industrivern - nye krav til bransjen

Foredragsholder: Sjur Berge , Catch 112 Brann & Redning AS

10.00–10.30

Foredragsholder: Eirik Wærner Miljørådgiver, Mulitikonsult

Når blir forurenset jord og avfall fra riveprosjekter til farlig avfall? Når kommer regelverkene til anvendelse, Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn og klassifisering av farlig avfall?

10.30–10.45

Pause, 15 min

10.45–11.15

«Tomt & tørt – kan emballasje som har inneholdt farlige stoffer materialgjenvinnes?

Foredragsholder: Mirja Emilia Ottesen , Nomiko

11.15–11.45

Foredragsholder: Richard Østby , Oslo kommune, Renovasjon og Gjenvinningsetaten

Denne gang fra Oslo kommune Renovasjon og Gjenvinningsetaten (REG)

11.45–13.00

Lunsj

13.00–13.30

Behandlingskapasiteten for farlig avfall sprengt?

Foredragsholder: Morten Vinnstad , Renor

13.30–14.00

Ultrafine partikler i arbeidsmiljøet – en helserisiko vi kan forebygge

Foredragsholder: Karl-Christian Nordby , Stami

14.00–14.15

Pause, 15 min

14.15–14.20

Appen som bare ble et smilefjes

Foredragsholder: Marianne Wiker Stensland Seksjonsleder farlig avfall, Oslo REG

14.20–14.40

BAT tillatelser - hva er status?

Foredragsholder: Kristin Espeset Senioringeniør, Statsforvalteren i Vestland

14.40–15.00

Sikkerhetsrådgiverens status og utfordrende funksjon innen farlig avfallsområdet.

Foredragsholder: Pål Espen Teisnes , Remiks Produksjon AS

15.00–15.15

Pause, 15 min

15.15–15.45

Nytt fra DSB

Foredragsholder: Arne Lærdal Sjefingeniør, DSB

15.45–16.45

Verdens miljøtilstand - og betydningen av avfallshåndtering

Foredragsholder: Dag Olav Hessen Professor - Senter for biogeokjemi i Antropocen, Institutt for biovitenskap, UiO

Geir Sørensen

Senior rådgiver, Stena Recycling

Geir Allum Sørensen, senior selvstendig rådgiver som de siste årene har representert Stena Recycling i faggruppe for masse og deponi i Avfall Norge. Geir har en allsidig bakgrunn både fra design og drift av sorteringsanlegg, basiskarakterisering og klassifisering av avfall ifra selskapene Veidekke Gjenvinning, Norsk Gjenvinning, Mepex Consult og vært prosjektleder for forsøket på etablering av nasjonalt gjenvinningsanlegg for farlig uorganisk avfall på Raudsand for Stena Recycling og Veidekke.

Thomas Hartnik

Leder for Forskning, Utvikling og Innovasjon, Lindum AS

Har de første 13 år av yrkeskarrieren jobbet som forsker innen jord, fulgt av 9 år i Miljødirektoratet og har nå vært i to år i privat næringsliv hos Lindum. Han har en doktorgrad i økotoksikologi. Thomas Hartnik er leder av faggruppe for deponi og forurenset jord i Avfall Norge.

Sverre Huse-Fagerlie

Fagsjef avfall og gjenvinning, MEF

Thorleif Østmoe

Miljørådgiver, Øst-Riv AS

Gjis Breedveld

Teknisk direktør GeoMiljø, NGI

Anders Are

Prosjekteringsingeniør, Mivanor

Arne Lærdal

Sjefingeniør, DSB

Arne Lærdal har cand.scient grad i økotoksikologi fra Universitetet i Oslo. Har tidligere jobbet i bransjen, blant annet med miljøsertifiseringer og HMS, og jobber nå i seksjon for kjemikaliesikkerhet i DSB.

Lars Gundersen

Prosjektleder Miljøteknikk, Lillestrøm kommune

Utdannet siviløkonom, jobbet i Lillestrøm kommune (Skedsmo kommune) fra 2012. Jeg har jobbet med prosjektet Brånåsdalen avfallsdeponi fra 1.6.2018.

Thomas Jølstad Henriksen

AF Decom, Nes Miljøpark

Ferdig utdannet ved Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU) i 1999. Arbeidet med avfall i over 20 år. Siste årene med mottak og gjenvinning av forurenset masse.

Ingebjørg Svindland

Sjefsingeniør, Miljødirektoratet, seksjon for sirkulær økonomi

Sjefingeniør i Miljødirektoratet på miljøgift- og tilsynsavdelingen, seksjon for sirkulær økonomi

Sjur Berge

Eirik Wærner

Miljørådgiver, Mulitikonsult

Mirja Emilia Ottesen

Richard Østby

Fagarbeider/Fungerende Driftsleder. Seksjon for farlig avfall og minigjenbruk. Renovasjons og Gjenvinningsetaten. Oslo Kommune.

Morten Vinnstad

Karl-Christian Nordby

Marianne Wiker Stensland

Seksjonsleder farlig avfall, Oslo REG

Mastergrad i miljøkjemi fra Universitetet i Oslo. Jobber i Renovasjons- og gjenvinningsetaten Oslo kommune og har gjort det i 12 år. De siste 6 årene som seksjonsleder farlig avfall og minigjenbruk. Før det jobbet hun som overingeniør farlig avfall.

Kristin Espeset

Senioringeniør, Statsforvalteren i Vestland

Pål Espen Teisnes

Dag Olav Hessen

Professor - Senter for biogeokjemi i Antropocen, Institutt for biovitenskap, UiO