Deponiseminaret 2022

Velkommen til årets deponiseminar - årets viktigste fagsamling for drift av deponier og håndtering av forurensede masser.

Beskrivelse
Program
ForedragsholdereAvfall Norges årlige fagseminar om deponi og forurensede masser samler alle som jobber med drift og etterbruk av deponier, og de som har avfall som går til deponi. Vi ønsker velkommen også til teknologileverandører, forskere, konsulenter, kommuner, grundere og studenter.

Fysisk og digital deltakelse

Også i år blir Deponiseminaret et hybrid seminar med mulighet for både fysisk og digital deltakelse.
For de som møter fysisk inviterer vi til aperitif og middag kvelden i forveien.
Det er et begrenset antall plasser til fysisk deltakelse, så det gjelder å være tidlig ute.
For digital deltagelse i Hopin gjelder egne priser.

Program oppdateres under programfanen.

Avfall Norge har holdt av et begrenset antall rom til seminaret som kan bookes sammen med billetten.

Du kan selvfølgelig velge å booke hotell selv. Dette kan gjøres på https://www.nordicchoicehotels.no/. Avfall Norge har en bedriftsavtale med The Hub og andre hotell i kjeden. Dette betyr at overnatting til seminaret kan bookes med en rabattkode. Det gjøres på følgende vis:

Alle som booker via avtalekoden må logge seg inn (registrere seg som Nordic Choice Hotels medlem). Deretter gå inn på "min side" trykke på bedriftsavtale og legge inn koden 60236179 i feltet "Avtalekoden din"

Det finnes også flere hoteller i ulike prisklasser i umiddelbar nærhet til The Hub

Hjertelig velkommen!!

Deltageravgift

Fysisk deltagelse: kr. 4500,- eks mva. medlem
Fysisk deltagelse: kr. 6000,- eks mva. ikke medlem

Digital deltagelse kr. 2000,- eks mva. medlem
Digital deltagelse: kr 3000,- eks mva ikke medlem

Selskaper som melder på 5 eller flere deltakere vil få gratis digital tilgang for øvrige ansatte.

Se hvilke selskaper som er påmeldt her.

Tirsdag 18. oktober

18.00–19.00

Apéritif på The Hub

19.00–21.00

Middag på The Hub

Onsdag 19. oktober

09.00–09.05

Velkommen til Deponiseminaret 2022

Foredragsholder: Thomas Hartnik Leder for Forskning, Utvikling og Innovasjon, Lindum AS

09.05–09.10

Gjenvinning av mineralske ressurser som i dag går på deponi - intro til temaet

Foredragsholder: Ida Nilsson , NGm3

09.10–09.20

Gjenvinning fremfor deponering - sett fra deponieiers ståsted

Foredragsholder: Geir Tore Leira Adm.dir, Innherred Renovasjon

09.20–09.30

Gjenvinning fremfor deponering - sett fra byggherres ståsted

09.30–09.40

Gjenvinning fremfor deponering - sett fra rådgivers ståsted

Foredragsholder: Inger-Anne Gether Rise Senior rådgiver, samfunnsplanlegger, Norconsult AS

09.40–09.50

Gjenvinning fremfor deponering - sett fra entreprenørs ståsted

Foredragsholder: Andreas Olaus Harstad Sjefsrådgiver Bærekraft og Miljø, FO Anlegg, Skanska Norge AS

09.50–10.30

Panelsamtale om gjenvinning fremfor deponi

Foredragsholder: Thomas Hartnik, Leder for Forskning, Utvikling og Innovasjon, Lindum AS | Ida Nilsson, , NGm3 | Geir Tore Leira, Adm.dir, Innherred Renovasjon | Inger-Anne Gether Rise, Senior rådgiver, samfunnsplanlegger, Norconsult AS | Andreas Olaus Harstad Sjefsrådgiver Bærekraft og Miljø, FO Anlegg, Skanska Norge AS

10.30–11.00

Pause

11.00–11.30

Nytt fra Miljødirektoratet

Foredragsholder: Hanna Gjessing, Rådgiver, Miljødirektoratet | Karen Marie Haug Senioringeniør, seksjon for avfall og grunnforurensing, Miljødirektoratet

11.30–12.30

Lunsj

12.30–12.45

Få resultatene fra årets REdu-prosjekt i et samarbeid mellom Avfall Norge og earthresQue. I problemstillingen knyttet til deponiavslutning har deponiene Perpetuum, Oslo kommune/Eby, Innherred og Lindum deltatt. Fire studenter har sommerjobb i seks uker, og sett på hvilke erfaringer man har gjort seg, og hvor langt man har kommet med å implementere beste praksis.

12.45–13.00

Avslutning av deponi - hvordan gjøres det og hva kreves

13.00–13.15

Økonomisk sikkerhet for etterdrift og avslutning

13.15–13.30

Andre del av årets REdu-prosjekt i faggruppe deponi og masser. I problemstillingen knyttet til problemavfall har deponiene Perpetuum, Innherred og Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) deltatt. Fire studenter har sommerjobb i seks uker, og de har særlig sett på ulike typer gummiavfall, gammelt deponiavfall, samt brannavfall, stubber/røtter, offshore-avfall mm.

13.30–13.45

Nye forretningsmodeller for problemfraksjoner - eller må det pålegg til?

13.45–14.00

Pause

14.00–14.15

Deponienes beredskap ved ekstremvær og store hendelser

14.15–14.35

Foredragsholder: Håkon Andresen Markedssjef, Scan Survey AS

Håkon Andresen vil presentere hvordan Scan Survey jobber med modellering av deponier, samt de metodene som benyttes for å måle inn eksisterende terreng og dokumentere fortløpende i prosessen. Han vil også vise systemer for å ta vare på både ortofoto, landmålte data og 3d-modeller. Hvordan kan disse verktøyene brukes for å utarbeide digitale tvillinger , og hva er nytteverdien?

14.35–14.55

Nye tillatelser - likheter og forskjeller for tre deponier: Lindum, Perpetuum og Innherred Renovasjon.

Foredragsholder: Thomas Hartnik, Leder for Forskning, Utvikling og Innovasjon, Lindum AS | John Barlindhaug, FOU og prosjektsjef, Perpetuum | Marte Liaklev Driftsleder, Behandlingsavdelingen, Innherred Renovasjon IKS

14.55–15.00

Avslutning

Foredragsholder: Thomas Hartnik Leder for Forskning, Utvikling og Innovasjon, Lindum AS

Thomas Hartnik

Leder for Forskning, Utvikling og Innovasjon, Lindum AS

Har de første 13 år av yrkeskarrieren jobbet som forsker innen jord, fulgt av 9 år i Miljødirektoratet og har nå vært i to år i privat næringsliv hos Lindum. Han har en doktorgrad i økotoksikologi. Thomas Hartnik er leder av faggruppe for deponi og forurenset jord i Avfall Norge.

Ida Nilsson

Ida er daglig leder i NGm3, og har tidligere vært 10 år i Norconsult hvor hun har jobbet med gjenvinning av masser, deponi, avfall og forurenset grunn. Ida har også jobbet 7 år som miljøsjef i Franzefoss med både gjenvinning og pukk- og asfaltproduksjon. Ida er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk.

Geir Tore Leira

Adm.dir, Innherred Renovasjon

Hva blir utfordringene når fokuset øker på materialgjenvinning, og hvordan er markedsbildet i dag? Er lovverket tilpasset overgang til den sirkulære økonomien? Geir Tore løfter frem dette ved hjelp av eksempler knyttet til jord, trevirke og biologiske ressurser.

Inger-Anne Gether Rise

Senior rådgiver, samfunnsplanlegger, Norconsult AS

Andreas Olaus Harstad

Sjefsrådgiver Bærekraft og Miljø, FO Anlegg, Skanska Norge AS

Andreas Olaus Harstad er utdannet geolog, og har blant annet vært tilknyttet NGI før han kom til Skanska i 2019. Han er styremedlem i earthresQue.

Hanna Gjessing

Rådgiver, Miljødirektoratet

Karen Marie Haug

Senioringeniør, seksjon for avfall og grunnforurensing, Miljødirektoratet

Håkon Andresen

Markedssjef, Scan Survey AS

Håkon er utdannet sivilingeniør innenfor kartfag/geomatikk fra NMBU og University of Calgary (1999). Han har lang erfaring fra ulike typer kartlegging, både nasjonalt og internasjonalt. De siste 10 årene har han jobbet mye teknologi- og forretningsutvikling basert på fotografering og laserskanning fra droner.

John Barlindhaug

FOU og prosjektsjef, Perpetuum

Marte Liaklev

Driftsleder, Behandlingsavdelingen, Innherred Renovasjon IKS